Meni

Kolofon TEI

kolofon TEI
opis datoteke
navedba naslova
naslov
Programi slovenskih političnih strank, organizacij in društev v letih 1890–1918
naslov
Pregled k slovenski politični zgodovini
navedba odgovornosti
odgovornost
Zbral, uredil in opombe napisal
ime
Jurij Perovšek
navedba odgovornosti
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
ime
Andrej Pančur
ime
Neja Blaj Hribar
ime
Mojca Šorn
navedba izdaje
izdaja
Elektronska izdaja 1.0.
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino
datum [kdaj = 2016]
2016
dostopnost
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna licenco
odstavek [rend = CIP]
Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani<br/> <a href="http://COBISS.SI" target="_blank">COBISS.SI</a>-ID=<a href="http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&amp;base=99999&amp;rid=288343040&amp;fmt=13&amp;lani=si" target="_blank">288343040</a><br/> ISBN 978-961-6386-76-0 (html)<br/>
identifikacijska številka [tip = ISBN]
identifikacijska številka [tip = html]
ISBN 978-978961-6386-76-0 (html)
identifikacijska številka [tip = cobiss]
288343040
kraj objave
sklic [cilj = http://hdl.handle.net/11686/36134]
http://hdl.handle.net/11686/36134
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #PPP-1890-1918 #cip #teiHeader #titleType #search #preface #part01 #part01-part01 #part01-part02 #part01-part03 #part01-part04 #part01-part05 #part01-part06 #part01-part07 #part01-part08 #part01-part09 #part01-part10 #part01-part11 #part01-part12 #part02 #part02-part01 #part02-part02 #part02-part03 #part02-part04]
36134
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc001]
30531
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc002]
30532
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc003]
30533
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc004]
30534
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc005]
30535
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc006]
30539
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc007]
30540
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc008]
30541
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc009]
30542
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc010]
30543
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc011]
30544
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc012]
30545
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc013]
30546
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc014]
30547
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc015]
30548
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc016]
30549
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc017]
30550
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc018]
30551
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc019]
30552
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc020]
30553
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc021]
30554
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc022]
30555
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc023]
30556
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc024]
30557
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc025]
30558
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc026]
30559
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc027]
30560
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc028]
30561
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc029]
30562
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc030]
30563
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc031]
30564
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc032]
30565
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc033]
30566
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc034]
30567
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc035]
30568
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc036]
30569
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc037]
30570
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc038]
30571
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc039]
30572
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc040]
30573
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc041]
30574
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc042]
30575
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc043]
30576
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc044]
30577
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc045]
30578
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc046]
30579
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc047]
30580
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc048]
30581
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc049]
30582
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc050]
31135
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc051]
30583
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc052]
30584
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc053]
30585
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc054]
30586
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc055]
30587
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc056]
30588
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc057]
30589
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc058]
30590
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc059]
30591
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc060]
30592
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc061]
30593
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc062]
30594
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc063]
30595
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc064]
30601
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc065]
30602
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc066]
30603
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc067]
30604
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc068]
30605
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc069]
30606
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc070]
30607
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc071]
30608
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc072]
30609
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc073]
30621
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc074]
30622
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc075]
30623
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc076]
30624
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc077]
30625
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc078]
30626
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc079]
30627
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc080]
30628
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc081]
30629
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc082]
30630
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc083]
30631
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc084]
30632
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc085]
30633
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc086]
30634
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc087]
30635
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc088]
30653
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc089]
30654
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc090]
30655
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc091]
30656
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc092]
30657
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc093]
30658
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc094]
30659
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc095]
30660
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc096]
30661
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc097]
30662
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc098]
30663
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc099]
30636
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc100]
30637
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc101]
30638
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc102]
30639
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc103]
30640
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc104]
30641
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc105]
30642
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc106]
30643
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc107]
30644
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc108]
30645
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc109]
30646
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc110]
30647
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc111]
30648
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc112]
30649
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc113]
30650
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc114]
30651
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc115]
30652
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc116]
30722
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc117]
30723
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc118]
30724
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc119]
30725
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc120]
30726
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc121]
30779
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc122]
30780
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc123]
30781
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc124]
30782
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc125]
30783
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc126]
30784
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc127]
30785
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc128]
30786
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc129]
30787
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc130]
30788
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc131]
30789
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc132]
30790
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc133]
30791
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc134]
30792
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc135]
30793
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc136]
30794
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc137]
30795
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc138]
30796
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc139]
30879
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc140]
30880
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc141]
30881
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc142]
30882
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc143]
30883
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc144]
30884
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc145]
30885
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc146]
30886
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc147]
30887
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc148]
30888
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc149]
30889
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc150]
30890
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc151]
30891
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc152]
30892
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc153]
30893
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc154]
30894
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc155]
30895
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc156]
30896
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc157]
30897
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc158]
30898
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc159]
30899
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc160]
30900
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc161]
30901
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc162]
30902
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc163]
30903
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc164]
30904
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc165]
30905
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc166]
30906
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc167]
31136
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc168]
30907
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc169]
30908
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc170]
30909
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc171]
30910
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc172]
30911
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc173]
30912
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc174]
31106
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc175]
31105
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc176]
31107
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc177]
31108
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc178]
31109
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc179]
31110
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc180]
31112
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc181]
31113
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc182]
31114
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc183]
31115
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc184]
31116
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc185]
31117
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc186]
31118
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc187]
31119
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc188]
31120
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc189]
31283
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc190]
31122
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc191]
31123
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc192]
31124
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc193]
31125
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc194]
31126
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc195]
31127
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc196]
31128
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc197]
31129
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc198]
31130
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc199]
31131
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc200]
31132
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc201]
31133
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc202]
31134
opis vira
seznam bibliografskih enot
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-001]
navedba naslova
naslov
Pravila Katoliškega političnega društva v Ljubljani ustanovljenega 26. januarja 1890
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30531
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-001.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30531
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pravila "katoliškega političnega društva" v Ljubljani
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XVIII
obseg navedbe [enota = issue]
9
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JLMWOO38
datum [kdaj = 1890-01-13]
13. 1. 1890
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-002]
navedba naslova
naslov
Peticija gosposki zbornici državnega zbora na Dunaju za versko šolo na podlagi materinega jezika, sprejeta na prvem shodu Katoliškega političnega društva v Ljubljani 9. marca 1890
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30532
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-002.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30532
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Prvi shod katol. polit. društva.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XVIII
obseg navedbe [enota = issue]
60
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HNQFBKJ9
datum [kdaj = 1890-03-13]
13. 3. 1890
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-003]
navedba naslova
naslov
Peticija državnemu zboru na Dunaju za stavbno-obrtno novelo, sprejeta na prvem shodu Katoliškega političnega društva v Ljubljani 9. marca 1890
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30533
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-003.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30533
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Katoliško politično društvo
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XVIII
obseg navedbe [enota = issue]
64
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UGTBKT6F
datum [kdaj = 1890-03-18]
18. 3. 1890
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-004]
navedba naslova
naslov
Resolucija o ustanovitvi višje dekliške šole v Ljubljani, sprejeta na šestem shodu Katoliškega političnega društva v Ljubljani 26. oktobra 1890
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30534
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-004.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30534
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Šesti shod katol. pol. društva.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XVIII
obseg navedbe [enota = issue]
247
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-RNLC30N2
datum [kdaj = 1890-10-27]
27. 10. 1890
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-005]
navedba naslova
naslov
Resolucija o shodu slovenskih poslancev, sprejeta na šestem shodu katoliškega političnega društva v Ljubljani 26. oktobra 1890
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30535
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-005.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30535
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Šesti shod katol. pol. društva.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XVIII
obseg navedbe [enota = issue]
247
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-RNLC30N2
datum [kdaj = 1890-10-27]
27. 10. 1890
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-006]
navedba naslova
naslov
Oklic Katoliškega političnega društva v Ljubljani za državnozborske volitve leta 1891
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30539
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-006.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30539
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Rojaki!
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XIX
obseg navedbe [enota = issue]
26
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1891-02-03]
3. 2. 1891
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-007]
navedba naslova
naslov
Programska vodila Katoliške narodne stranke, predstavljene ob volitvah v Kranjski deželni zbor 21. in 25. novembra 1895
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30540
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-007.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30540
datum
2014
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Volilcem za dež. zbor kranjski!
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXIII
obseg navedbe [enota = issue]
252
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PRVCA1EU
datum [kdaj = 1895-11-02]
2. 11. 1895
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-008]
navedba naslova
naslov
Nujni predlog poslancev Katoliške narodne stranke dr. Ivana Šusteršiča in sodrugov o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda, podan v Kranjskem deželnem zboru 21. junija 1902
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30541
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-008.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30541
datum
2014
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 21. junija 1902.
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
od 30. decembra 1901 do 23. junija 1902
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = issue]
43
obseg navedbe [enota = page]
23
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1902]
1902
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-009]
navedba naslova
naslov
Nujni predlog poslancev Katoliške narodne stranke dr. Ivana Šusteršiča in sodrugov o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda, podan v Kranjskem deželnem zboru 22. septembra 1903
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30542
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-009.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30542
datum
2014
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 22. septembra 1903.
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
od 22. septembra 1903 do 7. novembra 1903
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = issue]
44
obseg navedbe [enota = page]
6
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni zbor kranjski
datum [kdaj = 1903]
1903
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-010]
navedba naslova
naslov
Samostojni predlog poslancev Katoliške narodne stranke dr. Ivana Šusteršiča in sodrugov o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda, podan v Kranjskem deželnem zboru 27. septembra 1904
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30543
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-010.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30543
datum
2014
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 27. septembra 1904.
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
od 27. septembra 1904 do 17. oktobra 1904
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = issue]
45
obseg navedbe [enota = page]
11
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1905]
1905
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-011]
navedba naslova
naslov
Nujni predlog poslancev Katoliške narodne stranke dr. Ivana Šusteršiča in tovarišev o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda, izročen Kranjskemu deželnemu zboru 25. oktobra 1905 in podan na njegovi seji 3. novembra 1905
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30544
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-011.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30544
datum
2014
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 25. oktobra 1905.
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = issue]
46
obseg navedbe [enota = page]
8
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1908]
1908
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 3. novembra 1905.
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = issue]
46
obseg navedbe [enota = page]
17-18
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1908]
1908
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-012]
navedba naslova
naslov
Resolucije, sprejete na ustanovnem zboru Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. novembra 1905 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30545
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-012.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30545
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenska ljudska stranka
monografska raven
naslov
Slovenec
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIII
obseg navedbe [enota = issue]
272
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y5Q5YTFK
datum [kdaj = 1905-11-27]
27. 11. 1905
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-013]
navedba naslova
naslov
Resolucija organizacijskega odseka tretjega slovenskega katoliškega shoda 26.–28. avgusta 1906 v Ljubljani o oblikovanju Vseslovenske katoliške politične stranke
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30546
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-013.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30546
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
III. slovenski katol. shod v Ljubljani
naslov
dne 26., 27. in 28. avg. 1906
naslov
govori, posveti in sklepi
izdaja
Evgen Lampe
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Katoliška bukvarna
datum
1907
obseg navedbe [enota = page]
82–83
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-014]
navedba naslova
naslov
Volilni razglas Slovenske ljudske stranke na Kranjskem za volitve v državni zbor 14. maja 1907
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30547
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-014.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30547
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Volivci!
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXV
obseg navedbe [enota = issue]
51
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LRC1HNY3
datum [kdaj = 1907-03-02]
2. 3. 1907
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-015]
navedba naslova
naslov
Stališče dr. Janeza Evangelista Kreka o slovenskem narodnopolitičnem programu leta 1908
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30548
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-015.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30548
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [identifikator = KrekJanezE.Narodni_politiski_program]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Narodni politiški program
avtor
Janez Evangelist Krek
monografska raven
naslov
Čas
naslov
znanstvena revija
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
obseg navedbe [enota = issue]
1-2
obseg navedbe [enota = page]
52
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LYH7WCZK
datum [kdaj = 1908]
1908
opis vira [identifikator = KrekJanezE.K_poglavju_Narodna_avtonomija]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
K poglavju »Narodna avtonomija«
avtor
Janez Evangelist Krek
monografska raven
naslov
Čas
naslov
znanstvena revija
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
obseg navedbe [enota = issue]
4-5
obseg navedbe [enota = page]
161
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9QZVKVPA
datum [kdaj = 1908]
1908
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-016]
navedba naslova
naslov
Poziv Slovenske ljudske stranke na Kranjskem na udeležbo ob ustanovitvi enote Vseslovenske ljudske stranke 17. oktobra 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30549
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-001.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30549
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zaupniki, somišljeniki S. L. S.!
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXVII
obseg navedbe [enota = issue]
236
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OU41JBN9
datum [kdaj = 1909-10-15]
15. 10. 1909
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-017]
navedba naslova
naslov
Resolucije, sprejete na seji načelstva Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 18. septembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30550
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-017.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30550
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Sijajna manifestacija S. L. S. za svetovni mir in jugoslovensko edinstvo.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
214
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-IHBLTGWM
datum [kdaj = 1917-09-19]
19. 9. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-018]
navedba naslova
naslov
Vdanostna izjava cesarju Karlu I. Habsburškemu, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30551
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-018.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30551
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
296
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LEV4RGLS
datum [kdaj = 1917-12-28]
28. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-019]
navedba naslova
naslov
Vdanostna izjava Ljubljanskemu knezoškofu dr. Antonu Bonaventuri Jegliču sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30552
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-019.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30552
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
296
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LEV4RGLS
datum [kdaj = 1917-12-28]
28. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-020]
navedba naslova
naslov
Resolucija o poskusu razdružitve Slovenske ljudske stranke na Kranjskem, sprejeta na shodu njenih zaupnikov 27. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30553
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-020.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30553
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
296
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LEV4RGLS
datum [kdaj = 1917-12-28]
28. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-021]
navedba naslova
naslov
Zaupnica državnozborskim poslancem SLS, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30554
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-021.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30554
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
296
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LEV4RGLS
datum [kdaj = 1917-12-28]
28. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-022]
navedba naslova
naslov
Resolucija o majniški deklaraciji, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30555
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-022.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30555
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
296
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LEV4RGLS
datum [kdaj = 1917-12-28]
28. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-023]
navedba naslova
naslov
Programska stališča Slovenske ljudske stranke na Kranjskem, sprejeta na shodu njenih zaupnikov 27. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30556
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-023.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30556
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
296
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LEV4RGLS
datum [kdaj = 1917-12-28]
28. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-024]
navedba naslova
naslov
Resolucija o pisanju Domoljuba, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30557
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-024.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30557
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
296
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LEV4RGLS
datum [kdaj = 1917-12-28]
28. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-025]
navedba naslova
naslov
Poziv dr. Ivanu Šusteršiču, Franu Jakliču, dr. Evgenu Lampetu, dr. Vladimirju Peganu in dr. Ivanu Zajcu, da odstopijo od svojih poslanskih funkcij, sprejet na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30558
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-025.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30558
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
296
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LEV4RGLS
datum [kdaj = 1917-12-28]
28. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-026]
navedba naslova
naslov
Resolucija o novem pravilniku stranke, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30559
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-026.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30559
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
296
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LEV4RGLS
datum [kdaj = 1917-12-28]
28. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-027]
navedba naslova
naslov
Političnoprogramski del pravil Katoliško-političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem, ustanovljenega 5. marca 1890 v Celovcu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30560
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-027.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30560
datum
2014
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pravila katoliško-političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem, s sedežem v Celovcu.
monografska raven
naslov
Mir
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IX
obseg navedbe [enota = issue]
7
kraj objave
Celovec
datum [kdaj = 1890-04-10]
10. 4. 1890
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-028]
navedba naslova
naslov
Resolucija o verski šoli, ki jo je prvi občni zbor Katoliško-političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem, zbran 17. aprila 1890 v Celovcu, naslovil na celovškega knezoškofa
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30561
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-028.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30561
datum
2014
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Prvi občni zbor.
monografska raven
naslov
Mir
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IX
obseg navedbe [enota = issue]
8
kraj objave
Celovec
datum [kdaj = 1890-04-25]
25. 4. 1890
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-029]
navedba naslova
naslov
Resolucija za slovenske državne poslance, sprejeta na prvem občnem zboru Katoliško-političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem 17. aprila 1890 v Celovcu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30562
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-029.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30562
datum
2014
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Prvi občni zbor.
monografska raven
naslov
Mir
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IX
obseg navedbe [enota = issue]
8
kraj objave
Celovec
datum [kdaj = 1890-04-25]
25. 4. 1890
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-030]
navedba naslova
naslov
Pravila Slovenske kmečke zveze za Štajersko
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30563
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-030.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30563
datum
2014
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Pravila Slovenske kmečke zveze za Štajersko
impresum
kraj objave
Maribor
izdajatelj
založba društva
datum [kdaj = 1907 | zanesljivost = high]
1907
obseg navedbe [enota = page]
3-6
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-031]
navedba naslova
naslov
Glavne točke programa Slovenske kmetske zveze, predstavljene na njenem ustanovnem zboru 21. januarja 1907 v Mariboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30564
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-031.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30564
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Ustanovni shod »Slovenske kmečke zveze« v Mariboru dne 21. t. m.
monografska raven
naslov
Domovina
naslov
mesečna priloga »Slovenski Tednik«
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XVII
obseg navedbe [enota = issue]
10
kraj objave
Celje
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-74P6VQR4
datum [kdaj = 1907-01-23]
23. 1. 1907
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-032]
navedba naslova
naslov
Izjava Slovenske kmečke zveze, sprejeta na njenem ustanovnem zboru 21. januarja 1907 v Mariboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30565
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-032.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30565
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenska kmečka zveza.
monografska raven
naslov
Slovenski gospodar
naslov
list ljudstvu v pouk in zabavo
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLI
obseg navedbe [enota = issue]
4
kraj objave
Maribor
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HMMTGE0R
datum [kdaj = 1907-01-24]
24. 1. 1907
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-033]
navedba naslova
naslov
Program Slovenske ljudske stranke na Goriškem, sprejet na njenem ustanovnem zboru 25. novembra 1907 v Gorici
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30566
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-033.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30566
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenska Ljudska Stranka na Goriškem.
monografska raven
naslov
Gorica
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IX
obseg navedbe [enota = issue]
97
kraj objave
Gorica
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0H40IGPZ
datum [kdaj = 1907-11-26]
26. 11. 1907
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-034]
navedba naslova
naslov
Resolucija o položaju goriškega delavstva, sprejeta na ustanovnem zboru Slovenske ljudske stranke na Goriškem 25. novembra 1907 v Gorici
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30567
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-034.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30576
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenska Ljudska Stranka na Goriškem.
monografska raven
naslov
Gorica
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IX
obseg navedbe [enota = issue]
97
kraj objave
Gorica
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0H40IGPZ
datum [kdaj = 1907-11-26]
26. 11. 1907
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-035]
navedba naslova
naslov
Vabilo na prvi slovenski katoliški shod 30. in 31. avgusta 1892 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30568
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-035.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30568
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
pripravljalni odbor
datum [kdaj = 1893]
1893
obseg navedbe [enota = page]
14–16
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-036]
navedba naslova
naslov
Programski temelji slovenske katoliške politike, oblikovani na prvem slovenskem katoliškem shodu 30. in 31. avgusta 1892 v Ljubljani
naslov
Resolucije o šoli
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30569
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-036.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30569
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [identifikator = Prvi_slovenski_katoliski_shod.1]
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
pripravljalni odbor
datum [kdaj = 1893]
1893
obseg navedbe [enota = page]
64–67
opis vira [identifikator = Prvi_slovenski_katoliski_shod.2]
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
pripravljalni odbor
datum [kdaj = 1893]
1893
obseg navedbe [enota = page]
81–83
opis vira [identifikator = Prvi_slovenski_katoliski_shod.3]
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
pripravljalni odbor
datum [kdaj = 1893]
1893
obseg navedbe [enota = page]
106-111
opis vira [identifikator = Prvi_slovenski_katoliski_shod.4]
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
pripravljalni odbor
datum [kdaj = 1893]
1893
obseg navedbe [enota = page]
116-119
opis vira [identifikator = Prvi_slovenski_katoliski_shod.5]
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
pripravljalni odbor
datum [kdaj = 1893]
1893
obseg navedbe [enota = page]
127-129
opis vira [identifikator = Prvi_slovenski_katoliski_shod.6]
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
pripravljalni odbor
datum [kdaj = 1893]
1893
obseg navedbe [enota = page]
143-144
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-037]
navedba naslova
naslov
Pozdrav dr. Janeza Evangelista Kreka ustanovnemu shodu Vseslovenske ljudske stranke 17. oktobra 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30570
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-037.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30570
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zora zori ...
avtor
Janez Evangelist Krek
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXVII
obseg navedbe [enota = issue]
237
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OLKZVLMV
datum [kdaj = 1909-10-16]
16. 10. 1909
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-038]
navedba naslova
naslov
Komunike o hrvaško-slovenski enotnosti, sprejet na posvetu Hrvaške stranke prava in Vseslovenske ljudske stranke 18. in 19. septembra 1912 v Opatiji
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30571
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-038.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30571
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Hrvaško-slovenska edinost.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XL
obseg navedbe [enota = issue]
216
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TPMYXIA9
datum [kdaj = 1912-09-20]
20. 9. 1912
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-039]
navedba naslova
naslov
Članek Slovenca Združeni hrvaško-slovenski narod, objavljen po sprejemu komunikeja Hrvaške stranke prava in Vseslovenske ljudske stranke 19. septembra 1912 v Opatiji
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30572
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-039.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30572
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Združeni hrvaško-slovenski narod.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XL
obseg navedbe [enota = issue]
217
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QJEE7DPM
datum [kdaj = 1912-09-21]
21. 9. 1912
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-040]
navedba naslova
naslov
Komunike Hrvaško-Slovenske narodne zveze, sprejet po posvetovanju predstavnikov Hrvaške stranke prava in Vseslovenske ljudske stranke v prostorih državnozborskega Hrvaško-Slovenskega kluba 9. in 10. oktobra 1912 na Dunaju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30573
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-040.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30573
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Hrvaškoslovenska narodna zveza.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XL
obseg navedbe [enota = issue]
234
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YU093MKJ
datum [kdaj = 1912-10-11]
11. 10. 1912
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-041]
navedba naslova
naslov
Resolucija osrednjega vodstva Vseslovenske ljudske stranke in Hrvaške stranke prava, sprejeta na prvem hrvaško-slovenskem saboru 20. oktobra 1912 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30574
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-041.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30574
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Prvi hrvatsko-slovenski sabor dne 20. oktobra 1912.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XL
obseg navedbe [enota = issue]
242
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MDVN90AQ
datum [kdaj = 1912-10-21]
21. 10. 1912
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-042]
navedba naslova
naslov
Skupna hrvaškoslovenska resolucija, ki sta jo sprejeli Vseslovenska ljudska stranka in Hrvaška stranka prava na prvem hrvaškoslovenskem saboru 20. oktobra 1912 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30575
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-042.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30575
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Prvi hrvatsko-slovenski sabor dne 20. oktobra 1912.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XL
obseg navedbe [enota = issue]
242
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MDVN90AQ
datum [kdaj = 1912-10-21]
21. 10. 1912
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-043]
navedba naslova
naslov
Pogledi dr. Janeza Evangelista Kreka leta 1916 o ureditvi jugoslovanske države
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30576
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-043.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30576
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Dr. Janez Ev. Krek o ureditvi jugoslovanske države.
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
254
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-V2O6CL8V
datum [kdaj = 1918-11-05]
5. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Katoliski-044]
navedba naslova
naslov
Avtonomistično stališče Vseslovenske ljudske stranke o ureditvi jugoslovanske države, izraženo v članku Frana pl. Šukljeta V zaželjeni deželi, objavljenim oktobra 1918
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30577
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-044.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30577
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [identifikator = V_zazeljeni-dezeli-1]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
V zaželjeni deželi.
avtor
Fran Šuklje
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
229
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PDQZC6UK
datum [kdaj = 1918-10-05]
5. 10. 1918
opis vira [identifikator = V_zazeljeni-dezeli-2]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
V zaželjeni deželi.
avtor
Fran Šuklje
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
230
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0QLU08NG
datum [kdaj = 1918-10-07]
7. 10. 1918
opis vira [identifikator = V_zazeljeni-dezeli-3]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
V zaželjeni deželi.
avtor
Fran Šuklje
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
231
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QVDNRHY4
datum [kdaj = 1918-10-07]
8. 10. 1918
opis vira [identifikator = V_zazeljeni-dezeli-4]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
V zaželjeni deželi.
avtor
Fran Šuklje
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
237
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MC2OEHCY
datum [kdaj = 1918-10-15]
15. 10. 1918
opis vira [identifikator = V_zazeljeni-dezeli-5]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
V zaželjeni deželi.
avtor
Fran Šuklje
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
240
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z104B6YE
datum [kdaj = 1918-10-18]
18. 10. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-045]
navedba naslova
naslov
Političnoprogramski del pravil Slovenskega društva v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30578
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-045.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30578
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
v navednicah
Slovensko društvo
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXIV
obseg navedbe [enota = issue]
24
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-19JWTNCP
datum [kdaj = 1891-01-30]
30. 1. 1891
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-046]
navedba naslova
naslov
Oklic osnovalnega odbora Slovenskega društva na društveni ustanovni shod 2. februarja 1891 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30579
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-046.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30579
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenskim rodoljubom!
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXIV
obseg navedbe [enota = issue]
20
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EEZYCM53
datum [kdaj = 1891-01-26]
26. 1. 1891
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-047]
navedba naslova
naslov
Resolucija Slovenskega društva za državnozborske volitve leta 1891, sprejeta na njegovem prvem javnem shodu 15. februarja 1891 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30580
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-047.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30580
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Prvi javni shod "Slovenskega društva" v Ljubljani.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXIV
obseg navedbe [enota = issue]
37
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-B169O9BP
datum [kdaj = 1891-02-16]
16. 2. 1891
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-048]
navedba naslova
naslov
Resolucija o stranki, sprejeta na občnem zboru Slovenskega društva 4. junija 1891 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30581
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-048.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30581
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
"Slovenskega društva" III. javni društveni shod
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXIV
obseg navedbe [enota = issue]
125
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-E16B7ZR3
datum [kdaj = 1891-06-05]
5. 6. 1891
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-049]
navedba naslova
naslov
Resolucija o uradni rabi slovenskega jezika, sprejeta na občnem zboru Slovenskega društva 4. junija 1891 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30582
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-049.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30582
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
III. javni društveni shod
v navednicah
Slovenskega društva
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXIV
obseg navedbe [enota = issue]
125
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-E16B7ZR3
datum [kdaj = 1891-06-05]
5. 6. 1891
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-050]
navedba naslova
naslov
Predlog dr. Ivana Tavčarja in tovarišev glede splošne neposredne volilne pravice, podan 8. januarja 1895 v kranjskem deželnem zboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30583
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-050.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30583
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 8. februarija 1895.
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
od 28. decembra 1894 do 16. februarja 1895
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = issue]
35
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor Kranjski
datum [kdaj = 1895]
1895
obseg navedbe [enota = page]
15
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-050a]
navedba naslova
naslov
Program Narodne stranke za Kranjsko, sprejet na njenem ustanovnem shodu 29. novembra 1894 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31135
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Liberalni-050a.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31135
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
"Narodna stranka" na Kranjskem
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXVII
obseg navedbe [enota = issue]
276
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZG7N9AZD
datum [kdaj = 1894-12-01]
01. 12. 1894
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-051]
navedba naslova
naslov
Pogodba med Narodno stranko in Nemci v Kranjskem deželnem zboru, sklenjena januarja 1896
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30584
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-051.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30584
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Iz mojih spominov
avtor
Fran Šuklje
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
2
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Slovenska matica
datum [kdaj = 1995]
1995
obseg navedbe [enota = page]
43
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-052]
navedba naslova
naslov
Programska izjava Narodno-napredne stranke za Kranjsko, sprejeta na shodu njenih zaupnikov 18. julija 1901
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30585
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-052.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30585
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Naš program.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIV
obseg navedbe [enota = issue]
164
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PXMZD1VX
datum [kdaj = 1901-07-20]
20. 7. 1901
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-053]
navedba naslova
naslov
Nujni predlog poslancev Narodno napredne stranke Ivana Hribarja in tovarišev glede spremembe državnozborskega volilnega reda, izročen kranjskemu deželnemu zboru 25. oktobra 1905 in prebran na njegovi seji 3. novembra 1905
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30586
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-053.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30586
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 3. novembra 1905.
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = issue]
46
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor Kranjski
datum [kdaj = 1908]
1908
obseg navedbe [enota = page]
18
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-054]
navedba naslova
naslov
Razmišljanje dr. Karla Trillerja o programskih usmeritvah Narodno napredne stranke za Kranjsko marca 1906
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30587
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-054.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30587
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.1]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
53
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UYQ8XWC0
datum [kdaj = 1906-03-06]
6. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.2]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
54
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HYJ463WB
datum [kdaj = 1906-03-07]
7. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.3]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
55
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TSCEYHWO
datum [kdaj = 1906-03-08]
8. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.4]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
56
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-23547Y4N
datum [kdaj = 1906-03-09]
9. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.5]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
57
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SMXK03GD
datum [kdaj = 1906-03-10]
10. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.6]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
59
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-44P4AN62
datum [kdaj = 1906-03-13]
13. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.7]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
60
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-R93V39KQ
datum [kdaj = 1906-03-14]
14. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.8]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
61
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JCRMKTU9
datum [kdaj = 1906-03-15]
15. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.9]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
62
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1R2PK344
datum [kdaj = 1906-03-16]
16. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.10]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
63
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FOE81GMK
datum [kdaj = 1906-03-17]
17. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.11]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
64
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MEBNMIWO
datum [kdaj = 1906-03-20]
20. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.12]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
65
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CX32FN8E
datum [kdaj = 1906-03-20]
21. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.13]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
66
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-N8PJGUMO
datum [kdaj = 1906-03-22]
22. 3. 1906
opis vira [identifikator = Pred_shodom_zaupnikov.14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Pred shodom zaupnikov narodnonapredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
67
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QY0GHFK6
datum [kdaj = 1906-03-23]
23. 3. 1906
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-055]
navedba naslova
naslov
Resolucija o volilni reformi, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 25. marca 1906 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30588
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-055.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30588
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod zaupnikov narodno-napredne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
69
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2GS1QZAV
datum [kdaj = 1906-03-26]
26. 3. 1906
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-056]
navedba naslova
naslov
Resolucija Narodno napredne stranke za Kranjsko in Jugoslovanske socialnodemokratske stranke proti tretjemu katoliškemu shodu, sprejeta na njunem skupnem shodu 26. avgusta 1906 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30589
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-056.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30589
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Sijajen ljudski shod v .
v navednicah
Narodnem domu
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
195
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KLRTJ6L0
datum [kdaj = 1906-08-27]
27. 8. 1906
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-057]
navedba naslova
naslov
Program Narodno-napredno stranke za Kranjsko, sprejet na shodu strankinih zaupnikov 15. novembra 1906 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30590
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-057.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30590
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Iz eksekutivnega odbora narodno-napredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
254
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AT3MKSH9
datum [kdaj = 1906-11-06]
6. 11. 1906
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-058]
navedba naslova
naslov
Resolucija o volilni reformi, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 15. novembra 1906 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30591
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-058.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30591
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod zaupnikov narodno-napredne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXIX
obseg navedbe [enota = issue]
264
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QYH83BWY
datum [kdaj = 1906-11-17]
17. 11. 1906
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-059]
navedba naslova
naslov
Program Slovenske gospodarske stranke, ustanovljene 30. decembra 1906 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/20592
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-059.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/20592
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Program .
v navednicah
Slovenske Gospodarske Stranke
monografska raven
naslov
Nova doba
naslov
glasilo Slovenske gospodarske stranke
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
obseg navedbe [enota = issue]
6
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-RDIQ9N4F
datum [kdaj = 1907-03-06]
6. 3. 1907
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-060]
navedba naslova
naslov
Program Kmetske stranke za Notranjsko, sprejet na njenem ustanovnem shodu 10. marca 1907 v Postojni
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30593
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-060.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30593
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Program kmetske stranke za Notranjsko
monografska raven
naslov
Notranjec
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
III
obseg navedbe [enota = issue]
11
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1907-03-16]
16. 3. 1907
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-061]
navedba naslova
naslov
Resolucija Narodno napredne stranke za Kranjsko o politiki kranjske Slovenske ljudske stranke, sprejeta na shodu strankinih zaupnikov 2. februarja 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30594
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-061.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30594
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod zaupnikov narodno napredne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLII
obseg navedbe [enota = issue]
26
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G5C2LWOT
datum [kdaj = 1909-02-03]
3. 2. 1909
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-062]
navedba naslova
naslov
Resolucija Izvrševalnega odbora Narodno napredne stranke za Kranjsko o jugoslovanstvu, sprejeta na njegovi seji 18. aprila 1913
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30595
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-062.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30595
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Dnevne vesti.
naslov
Izvrševalni odbor narodno-napredne stranke
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
89
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-39LLT251
datum [kdaj = 1913-04-19]
19. 4. 1913
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-063]
navedba naslova
naslov
Odziv glasila Narodno napredne stranke za Kranjsko Slovenski narod na poziv predsednika Narodne stranke za Štajersko dr. Vekoslava Kukovca za oblikovanje enotne vseslovenske politične organizacije leta 1917
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije blob- SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30601
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Liberalni-063.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30601
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Jednotna stranka?
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
4
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DGA6HR7G
datum [kdaj = 1918-01-05]
5. 1. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-064]
navedba naslova
naslov
Resolucija o pravici do samoodločbe in državni združitvi Slovencev, Hrvatov in Srbov na podlagi Majniške deklaracije, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 2. februarja 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30602
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-064.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30602
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
28
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-S56MHETE
datum [kdaj = 1918-02-04]
4. 2. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-065]
navedba naslova
naslov
Resolucija o oblikovanju skupnega narodnega zastopstva jugoslovanskih političnih strank, stoječih na temelju Majniške deklaracije, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 2. februarja 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30603
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-065.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30603
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
28
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-S56MHETE
datum [kdaj = 1918-02-04]
4. 2. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-066]
navedba naslova
naslov
Resolucija o oblikovanju vseslovenske liberalne politične stranke, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 2. februarja 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30604
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-066.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30604
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
28
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-S56MHETE
datum [kdaj = 1918-02-04]
4. 2. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-067]
navedba naslova
naslov
Resolucija o bratski podpori češkemu narodu, sprejeta na shodu zaupnikov narodno napredne stranke za Kranjsko 2. februarja 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30605
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-067.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30605
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
28
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-S56MHETE
datum [kdaj = 1918-02-04]
4. 2. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-068]
navedba naslova
naslov
Resolucija o podpori žrtvam političnega preganjanja, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 2. februarja 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30606
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-068.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30606
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
28
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-S56MHETE
datum [kdaj = 1918-02-04]
4. 2. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-069]
navedba naslova
naslov
Program Napredne stranke na Goriškem, sprejet na njenem zaupnem (ustanovnem) shodu 8. marca 1900 v Gorici
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30607
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-069.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30607
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zaupni shod na Goriškem.
v navednicah
narodno-napredne stranke
monografska raven
naslov
Soča
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXX
obseg navedbe [enota = issue]
28
kraj objave
Gorica
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-P7KKP91Z
datum [kdaj = 1900-03-08]
08.03.1900
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-070]
navedba naslova
naslov
Program Narodno napredne stranke na Goriškem, sprejet na shodu strankinih zaupnikov 24. januarja 1907 v Gorici
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30608
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-070.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30608
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Načrt programa na Goriškem
v navednicah
narodno-napredne stranke
monografska raven
naslov
Soča
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXVII
obseg navedbe [enota = issue]
2
kraj objave
Gorica
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-P7KKP91Z
datum [kdaj = 1907-01-05]
5. 1. 1907
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-071]
navedba naslova
naslov
Program Narodne stranke za Štajersko, sprejet na njenem ustanovnem shodu 8. decembra 1906 v Celju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30609
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-071.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30609
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Štajerski Slovenci, kaj hočemo!
impresum
kraj objave
Celje
izdajatelj
Osnovalni odbor v Celju
datum [kdaj = 1906]
1906
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-072]
navedba naslova
naslov
Odziv predsednika Narodne stranke za Štajersko dr. Vekoslava Kukovca na prvi hrvaško-slovenski sabor 20. oktobra 1912 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30621
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-072.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30621
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Beseda k v Ljubljani.
v navednicah
prvem hrvatsko-slovenskem saboru
avtor
Vekoslav Kukovec
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
247
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AAVSHZ0P
datum [kdaj = 1912-10-26]
26. 10. 1912
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-073]
navedba naslova
naslov
Poziv predsednika Narodne stranke za Štajersko dr. Vekoslava Kukovca za oblikovanje enotne vseslovenske politične organizacije leta 1917
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30622
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-073.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30622
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Za enotno slovensko stranko.
avtor
Vekoslav Kukovec
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
L
obseg navedbe [enota = issue]
298
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AOGVLMTW
datum [kdaj = 1917-12-31]
31. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-074]
navedba naslova
naslov
Resolucija o miru in samoodločbi, sprejeta na shodu zaupnikov Narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30623
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-074.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30623
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
12
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AOGVLMTW
datum [kdaj = 1918-01-15]
15. 1. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-075]
navedba naslova
naslov
Resolucija o oblikovanju vseslovenske liberalne politične stranke, sprejeta na shodu zaupnikov Narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30624
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-075.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30624
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
12
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AOGVLMTW
datum [kdaj = 1918-01-15]
15. 1. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-076]
navedba naslova
naslov
Resolucija o ustanovitvi vseslovenskega liberalnega tednika Domovina, sprejeta na shodu zaupnikov Narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30625
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-076.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30625
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
12
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AOGVLMTW
datum [kdaj = 1918-01-15]
15. 1. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-077]
navedba naslova
naslov
Resolucija o oblikovanju enotnega jugoslovanskega političnega predstavniškega organa, sprejeta na shodu zaupnikov narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30626
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-077.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30626
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
12
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AOGVLMTW
datum [kdaj = 1918-01-15]
15. 1. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-078]
navedba naslova
naslov
Resolucija o jugoslovanskem gibanju med Hrvati in Srbi, sprejeta na shodu zaupnikov narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30627
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-078.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30627
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
12
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AOGVLMTW
datum [kdaj = 1918-01-15]
15. 1. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-079]
navedba naslova
naslov
Resolucija o sodelovanju jugoslovanskih in čeških predstavnikov v dunajskem državnem zboru, sprejeta na shodu zaupnikov Narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30628
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-079.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30628
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
12
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AOGVLMTW
datum [kdaj = 1918-01-15]
15. 1. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-080]
navedba naslova
naslov
Resolucija o poročilu načelnika Narodne stranke za Štajersko dr. Vekoslava Kukovca, sprejeta na shodu strankinih zaupnikov 13. januarja 1918 v Mariboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30629
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-080.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30629
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
12
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AOGVLMTW
datum [kdaj = 1918-01-15]
15. 1. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-081]
navedba naslova
naslov
Program vseslovenske liberalne Jugoslovanske demokratske stranke, sprejet na njenem ustanovnem zboru 29. in 30. junija v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30630
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-081.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30630
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Program Jugoslovanske demokratične stranke (J. D. S.)
naslov
predlog pripravljalnega odbora.
monografska raven
naslov
Domovina
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
obseg navedbe [enota = issue]
14
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-T8MC71SD
datum [kdaj = 1918-05-03]
3. 5. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-082]
navedba naslova
naslov
Pojasnila načelnika Jugoslovanske demokratske stranke dr. Ivana Tavčarja k strankinim socialnodemokratskim usmeritvam
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30631
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-082.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30631
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Nekoliko pripomb h gospodarskemu programu JDS.
avtor
Ivan Tavčar
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
152
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-4LZTJEJQ
datum [kdaj = 1918-07-08]
8. 7. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-083]
navedba naslova
naslov
Odziv nekdanjega načelnika Narodno napredne stranke na Kranjskem in člana načelstva Jugoslovanske demokratske stranke Ivana Hribarja na Šukljetovo zamisel o ureditvi jugoslovanske države
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30632
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-083.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30632
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Uprava Jugoslavije.
avtor
Ivan Hribar
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
237
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MC2OEHCY
datum [kdaj = 1918-10-15]
15. 10. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-084]
navedba naslova
naslov
Odziv načelnika Jugoslovanske demokratske stranke dr. Ivana Tavčarja na Šukljetovo zamisel o ureditvi jugoslovanske države
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30633
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-084.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30633
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
In necessariis unitas!
avtor
Ivan Tavčar
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
241
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YKYOA23T
datum [kdaj = 1918-10-17]
17. 10. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-085]
navedba naslova
naslov
Odziv člana načelstva Jugoslovanske demokratske stranke dr. Karla Trillerja na Šukljetovo zamisel o ureditvi jugoslovanske države
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30634
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-085.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30634
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Ponesrečen načrt.
avtor
Karel Triller
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
242
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EYG1JM7C
datum [kdaj = 1918-10-18]
18. 10. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Liberalni-086]
navedba naslova
naslov
Odziv člana Jugoslovanske demokratske stranke dr. Viktorja Sušnika na Šukljetovo zamisel o ureditvi jugoslovanske države
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30635
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Liberalni-086.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30635
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
V Jugoslaviji.
avtor
Viktor Sušnik
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
243
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-68G6GSO0
datum [kdaj = 1918-10-19]
19. 10. 1918
obseg navedbe [enota = page]
2-3
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-087]
navedba naslova
naslov
Program Jugoslovanske socialnodemokratske stranke, sprejet na njenem ustanovnem (I.) zboru 15. IN 16. avgusta 1896 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30653
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-087.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30653
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [identifikator = bibl.Delavec.1896-05-09]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Prvi shod slovenske socijalno-demokratične stranke
monografska raven
naslov
Delavec
naslov
glasilo slov. prometn. služabnikov in obrtnijskih delavcev
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
14
kraj objave
Dunaj
datum [kdaj = 1896-05-09]
9. 5. 1896
opis vira [identifikator = bibl.Delavec.1896-09-01]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
I. jugoslovanski strankarski shod
monografska raven
naslov
Delavec
naslov
glasilo slov. prometn. služabnikov in obrtnijskih delavcev
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
26
kraj objave
Dunaj
datum [kdaj = 1896-09-01]
1. 9. 1896
opis vira [identifikator = bibl.Delavec.1896-09-08]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
I. jugoslovanski strankarski shod
monografska raven
naslov
Delavec
naslov
glasilo slov. prometn. služabnikov in obrtnijskih delavcev
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
27
kraj objave
Dunaj
datum [kdaj = 1896-09-08]
8. 9. 1896
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-088]
navedba naslova
naslov
resolucija, sprejeta na prvi jugoslovanski socialnodemokratski konferenci 21. in 22. novembra 1909 v Ljubljani
v navednicah
Tivolska
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30654
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-088.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30654
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Jugoslovanska socialno-demokratična konferenca
monografska raven
naslov
Rdeči prapor
naslov
Glasilo jugoslovanske socialne demokracije
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XII
obseg navedbe [enota = issue]
128
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EUYUA8WT
datum [kdaj = 1909-11-25]
25. 11. 1909
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-089]
navedba naslova
naslov
Dodatka k resoluciji
v navednicah
Tivolski
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30655
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-089.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30655
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Jugoslovanska socialno-demokratična konferenca
monografska raven
naslov
Rdeči prapor
naslov
Glasilo jugoslovanske socialne demokracije
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XII
obseg navedbe [enota = issue]
128
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EUYUA8WT
datum [kdaj = 1909-11-25]
25. 11. 1909
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-090]
navedba naslova
naslov
Nastop pripadnika Jugoslovanske socialnodemokratske stranke dr. Antona Dermote proti integralističnemu jugoslovanstvu resolucije
v navednicah
Tivolske
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30656
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-090.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30656
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Odgovori na anketo o jugoslovanskem vprašanju
naslov
Vedino
monografska raven
naslov
Veda
naslov
dvomesečnik za znanost in kulturo
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
III
obseg navedbe [enota = issue]
4-5
kraj objave
Gorica
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YU18E5AY
datum [kdaj = 1913]
1913
obseg navedbe [enota = page]
376–377
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-091]
navedba naslova
naslov
Nastop pripadnika Jugoslovanske socialnodemokratske stranke Ivana Cankarja proti integralističnemu jugoslovanstvu resolucije
v navednicah
Tivolske
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30657
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-091.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30657
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [identifikator = bibl.Zarja.1913-04-16]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenci in Jugoslovani
avtor
ime
Ivan
priimek
Cankar
monografska raven
naslov
Zarja
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
III
obseg navedbe [enota = issue]
558
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-A01OVTMD
datum [kdaj = 1913-04-16]
16. 4. 1913
opis vira [identifikator = bibl.Zarja.1913-04-17]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenci in Jugoslovani
avtor
ime
Ivan
priimek
Cankar
monografska raven
naslov
Zarja
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
III
obseg navedbe [enota = issue]
559
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-BKQQJHNO
datum [kdaj = 1913-04-17]
17. 4. 1913
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-092]
navedba naslova
naslov
izjava, oblikovana 29. junija 1917 in sprejeta na ustanovnem občnem zboru Slovenskega republičanskega združenja 11. in 12. avgusta 1917 v Chicagu
v navednicah
Chicaška
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30658
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-092.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30658
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Ameriški Slovenci za domovino
monografska raven
naslov
Naprej
naslov
glasilo jugoslov. socialno-demokratične stranke
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
III
obseg navedbe [enota = issue]
195
datum [kdaj = 1919-08-28]
28. 8. 1919
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-093]
navedba naslova
naslov
Resolucija o taktiki, sprejeta na X. zboru Jugoslovanske socialnodemokratske stranke 25. in 26. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30658
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-093.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30658
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
monografska raven
naslov
Naprej
naslov
glasilo jugoslov. socialno-demokratične stranke
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
obseg navedbe [enota = issue]
138
datum [kdaj = 1917-12-28]
28. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-094]
navedba naslova
naslov
Poslanica Socijalistične omladine, zasnovana ob X. zboru JSDS 25. in 26. decembra 1917 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30660
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-094.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30660
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Naša poslanica
monografska raven
naslov
Demokracija
naslov
socijalistična revija
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
1
obseg navedbe [enota = issue]
1-2
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CJGLIDZJ
datum [kdaj = 1918]
1918
obseg navedbe [enota = page]
1-4
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-095]
navedba naslova
naslov
Resolucija Izvrševalnega odbora Jugoslovanske socialnodemokratske stranke, sprejeta 4. junija 1918
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30661
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-095.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30661
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Sodrugom in sodružicam!
monografska raven
naslov
Naprej
naslov
glasilo jugoslov. socialno-demokratične stranke
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
obseg navedbe [enota = issue]
126
datum [kdaj = 1918-06-06]
6. 6. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-096]
navedba naslova
naslov
Sklepi vseslovenskega delavskega dneva 28. julija 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30662
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-096.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30662
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
monografska raven
naslov
Naprej
naslov
glasilo jugoslov. socialno-demokratične stranke
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
obseg navedbe [enota = issue]
170
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1918-07-29]
29. 7. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Socialisticni-097]
navedba naslova
naslov
Poročilo o jugoslovanski socialistični konferenci 6. oktobra 1918 v Zagrebu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30663
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Socialisticni-097.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30663
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
monografska raven
naslov
Naprej
naslov
glasilo jugoslov. socialno-demokratične stranke
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
obseg navedbe [enota = issue]
230
datum [kdaj = 1918-10-08]
8. 10. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-098]
navedba naslova
naslov
Programske usmeritve Edinosti – glasila političnega društva Edinost v Trstu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30636
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-098.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30636
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Program
monografska raven
naslov
Edinost
naslov
glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
1
obseg navedbe [enota = issue]
1
kraj objave
Trst
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KBM7PNV2
datum [kdaj = 1876-01-08]
8. 1. 1876
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-099]
navedba naslova
naslov
Oklic političnega društva Edinost ob razširitvi dejavnosti na vso Primorsko leta 1878
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30637
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-099.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30637
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Poziv
monografska raven
naslov
Edinost
naslov
glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
III
obseg navedbe [enota = issue]
14
kraj objave
Trst
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AMIZZNDW
datum [kdaj = 1878-07-27]
27. 7. 1878
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-100]
navedba naslova
naslov
Poziv na prvi (jugoslovanski) tabor političnega društva Edinost 27. oktobra 1878 v Dolini pri Trstu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30638
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-100.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30638
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Tabor v Dolini
monografska raven
naslov
Edinost
naslov
glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
III
obseg navedbe [enota = issue]
20
kraj objave
Trst
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-B3EKRSDD
datum [kdaj = 1878-10-26]
26. 10. 1878
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-101]
navedba naslova
naslov
Adresa cesarskemu in kraljevemu apostolskemu veličanstvu Francu Jožefu I., sprejeta na prvem (jugoslovanskem) taboru političnega društva Edinost 27. oktobra 1878 v Dolini pri Trstu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30639
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-101.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30639
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Tabor v Dolini
monografska raven
naslov
Edinost
naslov
glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
III
obseg navedbe [enota = issue]
21
kraj objave
Trst
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JLJOGVSG
datum [kdaj = 1878-11-09]
9. 11. 1878
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-102]
navedba naslova
naslov
Resolucija o gmotnem, prosvetnem in narodnopolitičnem napredku primorskih Slovencev, sprejeta na prvem (jugoslovanskem) taboru političnega društva Edinost 27. oktobra 1878 v Dolini pri Trstu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30640
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-102.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30640
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Tabor v Dolini
monografska raven
naslov
Edinost
naslov
glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
III
obseg navedbe [enota = issue]
21
kraj objave
Trst
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JLJOGVSG
datum [kdaj = 1878-11-09]
9. 11. 1878
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-103]
navedba naslova
naslov
Resolucija o šolstvu na Primorskem in posebej v Istri, sprejeta na prvem (jugoslovanskem) taboru političnega društva Edinost 27. oktobra 1878 v Dolini pri Trstu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30641
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-103.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30641
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Tabor v Dolini
monografska raven
naslov
Edinost
naslov
glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
III
obseg navedbe [enota = issue]
21
kraj objave
Trst
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JLJOGVSG
datum [kdaj = 1878-11-09]
9. 11. 1878
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-104]
navedba naslova
naslov
Resolucije, sprejete na shodu slovenskih in istrskohrvaških državnih in deželnih poslancev 2. oktobra 1890 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30642
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-104.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30642
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [identifikator = bibl.Slovenec.1890-10-03]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Po shodu slovenskih poslancev
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XVIII
obseg navedbe [enota = issue]
227
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DKJUADDV
datum [kdaj = 1890-10-03]
3. 10. 1890
opis vira [identifikator = bibl.Slovenec.1890-10-04]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Po shodu slovenskih poslancev
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XVIII
obseg navedbe [enota = issue]
228
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-D7SMWBQG
datum [kdaj = 1890-10-04]
4. 10. 1890
opis vira [identifikator = bibl.Slovenec.1890-10-06]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Po shodu slovenskih poslancev
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XVIII
obseg navedbe [enota = issue]
229
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1QRCWPXU
datum [kdaj = 1890-10-06]
6. 10. 1890
opis vira [identifikator = bibl.Slovenski_narod.1890-10-03 | ustreza = #bibl.Slovenec.1890-10-03]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod slovenskih poslancev v Ljubljani
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXIII
obseg navedbe [enota = issue]
227
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YTZLSX0O
datum [kdaj = 1890-10-03]
3. 10. 1890
opis vira [identifikator = bibl.Slovenski_narod.1890-10-04 | ustreza = #bibl.Slovenec.1890-10-04]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod slovenskih poslancev v Ljubljani
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXIII
obseg navedbe [enota = issue]
228
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PTOFQEKV
datum [kdaj = 1890-10-04]
4. 10. 1890
opis vira [identifikator = bibl.Slovenski_narod.1890-10-06 | ustreza = #bibl.Slovenec.1890-10-06]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Shod slovenskih poslancev v Ljubljani
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXIII
obseg navedbe [enota = issue]
229
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HC9LBA1W
datum [kdaj = 1890-10-06]
6. 10. 1890
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-105]
navedba naslova
naslov
Razglas slovenskih poslancev bivajočih v Ljubljani za volitve v državni zbor leta 1891
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30643
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-105.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30643
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Volilci!
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXIV
obseg navedbe [enota = issue]
25
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PTOFQEKV
datum [kdaj = 1891-01-31]
31. 1. 1891
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-106]
navedba naslova
naslov
Vdanostna izjava cesarju, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30644
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-106.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30644
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [identifikator = bibl.Slovenec.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski in istersko-hrvatski shod
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXV
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5SNA3EY7
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
opis vira [identifikator = bibl.Slovenski_narod.1897-09-14 | ustreza = #bibl.Slovenec.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski shod
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXX
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9XOCM8D1
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-107]
navedba naslova
naslov
Resolucija o splošnem političnem položaju, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30645
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-107.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30645
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenec.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski in istersko-hrvatski shod
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXV
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5SNA3EY7
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenski_narod.1897-09-14 | ustreza = #bibl.Slovenec.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski shod
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXX
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9XOCM8D1
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-108]
navedba naslova
naslov
Resolucija o jezikovnem vprašanju, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30646
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-108.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30646
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenec.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski in istersko-hrvatski shod
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXV
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5SNA3EY7
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenski_narod.1897-09-14 | ustreza = #bibl.Slovenec.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski shod
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXX
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9XOCM8D1
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-109]
navedba naslova
naslov
Resolucija o razmerah v Istri in Trstu, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30647
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-109.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30647
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenec.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski in istersko-hrvatski shod
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXV
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5SNA3EY7
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenski_narod.1897-09-14 | ustreza = #bibl.Slovenec.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski shod
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXX
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9XOCM8D1
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-110]
navedba naslova
naslov
Resolucija o razmerah na Goriškem, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30648
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-110.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30648
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski shod
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXX
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9XOCM8D1
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-111]
navedba naslova
naslov
Resolucija o razmerah na Štajerskem, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30649
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-111.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30649
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenec.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski in istersko-hrvatski shod
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXV
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5SNA3EY7
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenski_narod.1897-09-14 | ustreza = #bibl.Slovenec.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski shod
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXX
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9XOCM8D1
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-112]
navedba naslova
naslov
Resolucija o razmerah na Koroškem, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30650
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-112.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30650
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [identifikator = bibl.Slovenec.1897-09-15]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski in istersko-hrvatski shod
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXV
obseg navedbe [enota = issue]
210
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EKEFG7DN
datum [kdaj = 1897-09-15]
15. 9. 1897
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenski_narod.1897-09-14 | ustreza = #bibl.Slovenec.1897-09-15]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski shod
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXX
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9XOCM8D1
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-113]
navedba naslova
naslov
Resolucija o narodni avtonomiji, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30651
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-113.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30651
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenec.1897-09-15]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski in istersko-hrvatski shod
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXV
obseg navedbe [enota = issue]
210
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EKEFG7DN
datum [kdaj = 1897-09-15]
15. 9. 1897
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenski_narod.1897-09-14 | ustreza = #bibl.Slovenec.1897-09-15]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski shod
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXX
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9XOCM8D1
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-114]
navedba naslova
naslov
Resolucija o gospodarskih zahtevah, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30651
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-114.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30651
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [sameAs = #bibl.Slovenski_narod.1897-09-14]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vseslovenski shod
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXX
obseg navedbe [enota = issue]
209
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9XOCM8D1
datum [kdaj = 1897-09-14]
14. 9. 1897
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-115]
navedba naslova
naslov
Predlog dr. Danila Majarona in tovarišev (pripadnikov Narodne stranke in Katoliške narodne stranke) za ustanovitev slovenske univerze v Ljubljani, podan 4. februarja 1898 v Kranjskem deželnem zboru
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30722
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-115.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30722
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik sedme seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 4. februarija 1898
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
od 28. decembra 1897 do 28. februarja 1898
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
39
obseg navedbe [enota = page]
177–178
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1898]
1898
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-116]
navedba naslova
naslov
Spravna pogodba med Narodno stranko in Katoliško narodno stranko, sklenjena 23. februarja 1898 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30723
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-116.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30723
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira [identifikator = bibl.Slovenec.1898-03-18]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Sprava
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
političen list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXVI
obseg navedbe [enota = issue]
63
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-BZMNIHEX
datum [kdaj = 1898-03-18]
18. 3. 1898
opis vira [identifikator = bibl.Slovenski_narod.1898-03-18 | ustreza = #bibl.Slovenec.1898-03-18]
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Spravna pogodba
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXI
obseg navedbe [enota = issue]
63
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-RVMLDK17
datum [kdaj = 1898-03-18]
18. 3. 1898
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-117]
navedba naslova
naslov
Sklep Kranjskega deželnega zbora o obrambi ustavnih pravic slovenskega naroda, sprejet na njegovi seji 28. februarja 1898
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30724
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-117.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30724
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik sedemnajste seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 28. februarija 1898
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
od 28. decembra 1897 do 28. februarja 1898
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
39
obseg navedbe [enota = page]
440
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1898]
1898
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-118]
navedba naslova
naslov
Sklep Kranjskega deželnega zbora glede ustanovitve univerze v Ljubljani, sprejet na njegovi seji 28. februarja 1898
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30725
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-118.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30725
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik sedemnajste seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 28. februarija 1898
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
od 28. decembra 1897 do 28. februarja 1898
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
39
obseg navedbe [enota = page]
452, 459
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1898]
1898
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-119]
navedba naslova
naslov
Resolucija Kranjskega deželnega zbora za ustanovitev univerze v Ljubljani, sprejeta na njegovi seji 28. decembra 1898
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30726
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-119.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30726
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 28. decembra 1898
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
od 28. decembra 1898 do 16. maja 1899
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
40
obseg navedbe [enota = page]
13, 14
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1899]
1899
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-120]
navedba naslova
naslov
Sklep Kranjskega deželnega zbora o ustanovitvi delegacije za izričitev prošnje za ustanovitev univerze v Ljubljani cesarju Francu Jožefu I., sprejet na njegovi seji 28. decembra 1898
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30779
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-120.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30779
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 28. decembra 1898
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
od 28. decembra 1898 do 16. maja 1899
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
40
obseg navedbe [enota = page]
14, 15
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1899]
1899
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-121]
navedba naslova
naslov
Sklep kranjskega deželnega zbora, naj deželni odbor od deželne vlade ne sprejema nobenega dopisa samo v nemškem jeziku, sprejet 14. oktobra 1904
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30780
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-121.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30780
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik četrte seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 14. oktobra 1904.
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
od 27. septembra 1904 do 17. oktobra 1904
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
45
obseg navedbe [enota = page]
68, 73
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1905]
1905
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-122]
navedba naslova
naslov
Sklep kranjskega deželnega zbora glede volilne reforme za volitve v deželni in državni zbor, sprejet 17. novembra 1905
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30781
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-122.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30781
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik sedme seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 17. novembra 1905.
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
46
obseg navedbe [enota = page]
143, 155
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1908]
1908
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-123]
navedba naslova
naslov
Sklep kranjskega deželnega zbora, da se njegovi zapiski pišejo izključno v slovenskem jeziku, sprejet 21. novembra 1905
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30782
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-123.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30782
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik devete seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani, dne 21. novembra 1905
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
46
obseg navedbe [enota = page]
206
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1908]
1908
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-124]
navedba naslova
naslov
Sklep kranjskega deželnega zbora, naj deželni odbor vsem uradom na Kranjskem, vsem avtonomnim oblastem, kjer živijo Slovenci, in vsem ministrstvom ter višjim državnim uradom pošilja dopise le v slovenskem jeziku, sprejet 21. novembra 1905
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30783
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-124.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30783
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik devete seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani, dne 21. novembra 1905
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
46
obseg navedbe [enota = page]
202, 206
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1908]
1908
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-125]
navedba naslova
naslov
Sklep kranjskega deželnega zbora o pospešitvi predpriprav za ustanovitev univerze v Ljubljani, sprejet 24. novembra 1905
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30784
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-125.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30784
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Priloga 155
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
46
obseg navedbe [enota = page]
413
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
datum [kdaj = 1908]
1908
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-126]
navedba naslova
naslov
Nujni predlog poslancev dr. Ivana Šusteršiča, Jožefa barona Schwegla, dr. Ivana Tavčarja in tovarišev o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda, podan na seji kranjskega deželnega zbora 27. marca 1908
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30785
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-126.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30785
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 27. marca 1908
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 27. marca 1908 do 29. oktobra 1910
naslov
po stenografičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
47
obseg navedbe [enota = page]
7
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
deželni odbor kranjski
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-127]
navedba naslova
naslov
Poročilo ustavnega odseka kranjskega deželnega zbora o nujnem predlogu poslancev dr. Ivana Šusteršiča, Jožefa barona Schwegla, dr. Ivana Tavčarja in tovarišev glede spremembe deželnega reda in deželnozborskega volilnega reda z dne 15. junija 1908
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30786
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-127.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30786
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Priloga 24
monografska raven
naslov
Dodatek II. k 47. zvezku deželnozborskih obravnav obsegajoč priloge izza let 1908, 1909 in 1910
impresum
obseg navedbe [enota = page]
871, 873
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-128]
navedba naslova
naslov
Zakonski načrt kranjskega deželnega zbora o spremembi deželnega reda za vojvodino Kranjsko, sprejet 19. junija 1908
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30787
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-128.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30787
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Priloga 24
monografska raven
naslov
Dodatek II. k 47. zvezku deželnozborskih obravnav obsegajoč priloge izza let 1908, 1909 in 1910
impresum
obseg navedbe [enota = page]
874–877
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik tretje seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 19. junija 1908
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 27. marca 1908 do 29. oktobra 1910
naslov
po stenogradičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
47
obseg navedbe [enota = page]
34–38
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
deželni odbor kranjski
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-129]
navedba naslova
naslov
Zakonski načrt kranjskega deželnega zbora o spremembi volilnega reda za deželni zbor vojvodine Kranjske, sprejet 19. junija 1908
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30788
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-129.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30788
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Priloga 24
monografska raven
naslov
Dodatek II. k 47. zvezku deželnozborskih obravnav obsegajoč priloge izza let 1908, 1909 in 1910
impresum
obseg navedbe [enota = page]
878–885
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik tretje seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 19. junija 1908
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 27. marca 1908 do 29. oktobra 1910
naslov
po stenogradičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
47
obseg navedbe [enota = page]
39–42
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
deželni odbor kranjski
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-130]
navedba naslova
naslov
Izjava načelnika združenega slovensko-hrvaškega kluba avstrijske delegacije dr. Ivana Šusteršiča o aneksiji Bosne in Hercegovine na zasedanju delegacij 7. oktobra 1908 v Budimpešti
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30789
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-130.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30789
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Dr. Šusteršič o aneksiji
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XXXVI
obseg navedbe [enota = issue]
233
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-
datum [kdaj = 1908-10-10]
10. 10. 1908
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-131]
navedba naslova
naslov
Skupna programska izjava slovenskih poslancev v kranjskem deželnem zboru 16. januarja 1909 o aneksiji Bosne in Hercegovine
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30790
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-131.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30790
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Stenografični zapisnik osme seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 16. januarja 1909
monografska raven
naslov
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani
naslov
zasedanja od 27. marca 1908 do 29. oktobra 1910
naslov
po stenogradičnih zapisnikih
impresum
obseg navedbe [enota = page]
267, 283
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
deželni odbor kranjski
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-132]
navedba naslova
naslov
Državnopravna deklaracija jugoslovanskega kluba, podana 30. maja 1917 v državnem zboru na Dunaju (majniška deklaracija)
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30791
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Katoliski-132.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30791
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
avtor
Walter Lukan
naslov
Iz v ?
v navednicah
črnožolte kletke narodov
v navednicah
zlato svobodo
naslov
habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Znanstvena založba Filozofske fakultete
izdajatelj
Zveza zgodovinskih društev Slovenije
datum [kdaj = 2014]
2014
obseg navedbe [enota = page]
146
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-133]
navedba naslova
naslov
Izjava ljubljanske škofije, Slovenske ljudske stranke na Kranjskem, Narodno napredne stranke na Kranjskem ter Slovenske katoliške delavske demokracije v podporo majniški deklaraciji 15. septembra 1917 (Ljubljana/septemberska izjava)
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
osebno ime
Andrej Pančur
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30792
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-133.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30792
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Izjava
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLV
obseg navedbe [enota = issue]
211
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CDQGB5AA
datum [kdaj = 1917-09-15]
15. 9. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-134]
navedba naslova
naslov
Memorandum Jugoslovanskega kluba mirovni konferenci v Brest-Litovsku, oblikovan 31. januarja 1918 na Dunaju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30793
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-134.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30793
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
A. Korošec – šefovima delegacija na konferenciji mira u Brest-Litovsku
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
izdaja
Dragoslav Janković
izdaja
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
65–67
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-135]
navedba naslova
naslov
Skupna izjava slovenskih političnih strank 27. maja 1918, izdana po obljubi cesarja Karla I. Nemcem in Nemškutarjem iz slovenskih dežel o ohranitvi državnopravne ločenosti teh dežel od drugega ozemlja habsburških Jugoslovanov
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30794
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-135.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30794
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
avtor
ime
Janko
priimek
Pleterski
naslov
Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo
naslov
politika na domačih tleh med vojni 1914–1918
impresum
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://sistory.si/SISTORY:ID:783
izdajatelj
Slovenska matica
datum [kdaj = 1971]
1971
obseg navedbe [enota = page]
177–178
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-136]
navedba naslova
naslov
Statut Narodnega sveta za slovenske dežele in Istro, sprejet 16. avgusta 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30795
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-136.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30795
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Statut Narodnog veća (Narodni svet) u Ljubljani
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
izdaja
Dragoslav Janković
izdaja
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
254–255
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Skupni-137]
navedba naslova
naslov
Komunike o ustanovitvi Narodnega sveta za slovenske dežele in Istro v Ljubljani, izdan 17. avgusta 1918
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30796
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/blob/master/PPP-Avstrija-Skupni-137.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30796
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Saopštenje o osnivanju Narodnog veća (Narodni svet) u Ljubljani
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
izdaja
Dragoslav Janković
izdaja
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
256–257
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-138]
navedba naslova
naslov
Kulturni, filozofski, socialnogospodarski in politični pogledi Masarykovcev na Slovenskem
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30879
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-138.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30879
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Kaj hočemo
naslov
poslanica slovenski mladini
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
I. Schwentner
datum [kdaj = 1901]
1901
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/26938
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-139]
navedba naslova
naslov
Programske smernice glasila narodnoradikalne mladine , predstavljen ob začetku njenega izhajanja
v navednicah
Omladina
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30880
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-139.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30880
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
obseg navedbe [enota = issue]
1
obseg navedbe [enota = page]
1-3
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PDBBFBNF
datum [kdaj = 1904]
1904
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-140]
navedba naslova
naslov
Skupine in organizacije, oblikovane izven tradicionalnih političnih taborov
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30881
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-140.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30881
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenci!
monografska raven
naslov
Naš list
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
obseg navedbe [enota = issue]
1
kraj objave
Kamnik
datum [kdaj = 1905-01-07]
7. 1. 1905
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-141]
navedba naslova
naslov
Resolucija o dijaški izobrazbi, sprejeta na I. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.-8. septembra 1905 v Trstu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30882
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-141.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30882
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Iz naroda za narod!
naslov
I. shod narodno-radikalnega dijaštva od 5.–8. kimovca 1905 v Trstu
impresum
obseg navedbe [enota = page]
102–103
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Omladina
datum [kdaj = 1905]
1905
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-142]
navedba naslova
naslov
Resolucija o gmotnem stanju slovenskega dijaštva, sprejeta na I. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.–8. septembra 1905 v Trstu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30883
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-142.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30883
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Iz naroda za narod!
naslov
I. shod narodno-radikalnega dijaštva od 5.–8. kimovca 1905 v Trstu
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Omladina
datum [kdaj = 1905]
1905
obseg navedbe [enota = page]
103–104
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-143]
navedba naslova
naslov
Resolucija o ljudski izobrazbi, sprejeta na I. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.–8. septembra 1905 v Trstu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30884
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-143.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30884
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Iz naroda za narod!
naslov
I. shod narodno-radikalnega dijaštva od 5.–8. kimovca 1905 v Trstu
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Omladina
datum [kdaj = 1905]
1905
obseg navedbe [enota = page]
104
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-144]
navedba naslova
naslov
Resolucija o enotni organizacija narodno-radikalnega dijaštva, sprejeta na njegovem I. shodu 5.–8. septembra 1905 v Trstu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30885
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-144.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30885
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Iz naroda za narod!
naslov
I. shod narodno-radikalnega dijaštva od 5.–8. kimovca 1905 v Trstu
impresum
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Omladina
datum [kdaj = 1905]
1905
obseg navedbe [enota = page]
105
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-145]
navedba naslova
naslov
Resolucija o dvobojnem vprašanju, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30886
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-145.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30886
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije II. shoda nar.-rad. dijaštva v Celju od 5. do 8. kimovca 1907
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
9
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ROFPK0KS
datum [kdaj = 1907]
1907
obseg navedbe [enota = page]
142
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-146]
navedba naslova
naslov
Resolucija o svobodni šoli, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30887
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-146.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30887
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije II. shoda nar.-rad. dijaštva v Celju od 5. do 8. kimovca 1907
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
9
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ROFPK0KS
datum [kdaj = 1907]
1907
obseg navedbe [enota = page]
142–143
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-147]
navedba naslova
naslov
Resolucija o narodni obrambi, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30888
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-147.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30888
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije II. shoda nar.-rad. dijaštva v Celju od 5. do 8. kimovca 1907
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
9
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ROFPK0KS
datum [kdaj = 1907]
1907
obseg navedbe [enota = page]
143
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-148]
navedba naslova
naslov
Resolucija o jugoslovanskem vprašanju, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30889
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-148.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30889
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije II. shoda nar.-rad. dijaštva v Celju od 5. do 8. kimovca 1907
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
9
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ROFPK0KS
datum [kdaj = 1907]
1907
obseg navedbe [enota = page]
143
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-149]
navedba naslova
naslov
Resolucija o telesni vzgoji dijaštva, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30890
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-149.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30890
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije II. shoda nar.-rad. dijaštva v Celju od 5. do 8. kimovca 1907
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
9
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ROFPK0KS
datum [kdaj = 1907]
1907
obseg navedbe [enota = page]
143-144
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-150]
navedba naslova
naslov
Resolucija o visokem in srednjem šolstvu, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30891
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-150.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30891
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije II. shoda nar.-rad. dijaštva v Celju od 5. do 8. kimovca 1907
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
9
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ROFPK0KS
datum [kdaj = 1907]
1907
obseg navedbe [enota = page]
144
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-151]
navedba naslova
naslov
Resolucija o izbiri študija, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30892
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-151.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30892
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije II. shoda nar.-rad. dijaštva v Celju od 5. do 8. kimovca 1907
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
9
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ROFPK0KS
datum [kdaj = 1907]
1907
obseg navedbe [enota = page]
144
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-152]
navedba naslova
naslov
Resolucija o eksekutivi narodno-radikalnega dijaštva, sprejeta na njegovem II. shodu 5.– 8. septembra 1907 v Celju
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30893
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-152.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30893
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije II. shoda nar.-rad. dijaštva v Celju od 5. do 8. kimovca 1907
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
9
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ROFPK0KS
datum [kdaj = 1907]
1907
obseg navedbe [enota = page]
145
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-153]
navedba naslova
naslov
Trialistična državnopravna zamisel narodnoradikalnega voditelja dr. Gregorja Žerjava leta 1908
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30894
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-153.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30894
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Jugoslovansko kraljestvo v okvirju habsburške monarhije
avtor
Gregor Žerjav
monografska raven
naslov
Naš list
naslov
neodvisno politično glasilo za Slovence
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IV
obseg navedbe [enota = issue]
50
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1908-12-19]
19. 12. 1908
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-154]
navedba naslova
naslov
Resolucija o katoliškem dijaštvu in kulturnih, gospodarskih in političnih vprašanjih, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30895
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-154.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30895
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
VI
obseg navedbe [enota = issue]
6, 7
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z6GTBOLJ
datum [kdaj = 1909]
1909
obseg navedbe [enota = page]
96
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-155]
navedba naslova
naslov
Resolucija o narodno obrambnem delu, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30896
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-155.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30896
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
VI
obseg navedbe [enota = issue]
6, 7
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z6GTBOLJ
datum [kdaj = 1909]
1909
obseg navedbe [enota = page]
96-97
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-156]
navedba naslova
naslov
Resolucija o jugoslovanskem vprašanju, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.-19. septembra 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30897
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-156.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30897
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
VI
obseg navedbe [enota = issue]
6, 7
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z6GTBOLJ
datum [kdaj = 1909]
1909
obseg navedbe [enota = page]
97
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-157]
navedba naslova
naslov
Resolucija o umetniški izobrazbi, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30898
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-157.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30898
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
VI
obseg navedbe [enota = issue]
6, 7
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z6GTBOLJ
datum [kdaj = 1909]
1909
obseg navedbe [enota = page]
97
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-158]
navedba naslova
naslov
Resolucija o visokem in srednjem šolstvu, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30899
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-158.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30899
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
VI
obseg navedbe [enota = issue]
6, 7
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z6GTBOLJ
datum [kdaj = 1909]
1909
obseg navedbe [enota = page]
97-98
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-159]
navedba naslova
naslov
Resolucija o agitacija katoliškega časopisja proti obiskovanju čeških visokih šol, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30900
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-159.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30900
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
VI
obseg navedbe [enota = issue]
6, 7
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z6GTBOLJ
datum [kdaj = 1909]
1909
obseg navedbe [enota = page]
98
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-160]
navedba naslova
naslov
Protest proti prepovedi javne prireditve III. shoda narodno-radikalnega dijaštva, sprejet na shodu 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30901
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-160.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30901
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
VI
obseg navedbe [enota = issue]
6, 7
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z6GTBOLJ
datum [kdaj = 1909]
1909
obseg navedbe [enota = page]
98
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-161]
navedba naslova
naslov
Izjava Češkega društva, podana na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30902
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-161.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30902
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
VI
obseg navedbe [enota = issue]
6, 7
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z6GTBOLJ
datum [kdaj = 1909]
1909
obseg navedbe [enota = page]
98
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-162]
navedba naslova
naslov
Resolucija o narodnem vprašanju, sprejeta na IV. shodu narodno-radikalnega dijaštva 13.–14. septembra 1912 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30903
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-162.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30903
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IX
obseg navedbe [enota = issue]
7, 8
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GOUNGFHI
datum [kdaj = 1913]
1913
obseg navedbe [enota = page]
134
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-163]
navedba naslova
naslov
Resolucija o vseučiliškem vprašanju, sprejeta na IV. shodu narodno-radikalnega dijaštva 13.–14. septembra 1912 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30904
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-163.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30904
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IX
obseg navedbe [enota = issue]
7, 8
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GOUNGFHI
datum [kdaj = 1913]
1913
obseg navedbe [enota = page]
134
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-164]
navedba naslova
naslov
Resolucija o verskem vprašanju, sprejeta na IV. shodu narodno-radikalnega dijaštva 13.–14. septembra 1912 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30905
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-164.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30905
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
monografska raven
naslov
Omladina
naslov
glasilo narodno-radikalnega dijaštva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
IX
obseg navedbe [enota = issue]
7, 8
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GOUNGFHI
datum [kdaj = 1913]
1913
obseg navedbe [enota = page]
134-135
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-165]
navedba naslova
naslov
Programske usmeritve glasila nekdanjega načelnika Vseslovenske ljudske stranke dr. Ivana Šusteršiča ob začetku njenega izhajanja 22. decembra 1917
v navednicah
Resnica
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30906
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-165.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30906
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Naš program
monografska raven
naslov
Resnica
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
obseg navedbe [enota = issue]
1
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-IYM1KCOR
datum [kdaj = 1917-12-22]
22. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-166]
navedba naslova
naslov
Politična izhodišča Slovenske kmečke stranke, ustanovljene 1. decembra 1917
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30907
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-166.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30907
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenska Kmečka Stranka
monografska raven
naslov
Resnica
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
obseg navedbe [enota = issue]
1
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-IYM1KCOR
datum [kdaj = 1917-12-22]
22. 12. 1917
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-167]
navedba naslova
naslov
Programsko politična stališča Slovenske katoliške zveze, sprejeta na njenem ustanovnem shodu 8. aprila 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30908
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-167.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30908
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Dani se! Kvišku srca!
monografska raven
naslov
Resnica
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I [i. e. II]
obseg navedbe [enota = issue]
17
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-8L32FV5C
datum [kdaj = 1918-04-13]
13. 4. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-167a]
navedba naslova
naslov
Programske misli Preporodovcev, predstavljene ob začetku izhajanja njihovega glasila Preporod
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31136
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-190.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31136
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenski mladini
monografska raven
naslov
Preporod
naslov
pokrajinsko glasdilo jugoslovanske napredne mladine na Slovenskem
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
obseg navedbe [enota = issue]
1
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KWYGJK5K
datum [kdaj = 1912-11-01]
01. 11. 1912
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-168]
navedba naslova
naslov
Resolucija Slovenske kmečke stranke, sprejeta na seji njenega načelstva 3. julija 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30909
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-168.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30909
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovenska Kmečka Stranka
monografska raven
naslov
Resnica
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I [i. e. II]
obseg navedbe [enota = issue]
29
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GVQPWMPH
datum [kdaj = 1918-07-06]
6. 7. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-169]
navedba naslova
naslov
Razmišljanje Šusteršičeve o slovenski narodnopolitični usmeritvi jeseni 1918
v navednicah
Resnice
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30910
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-169.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30910
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Tri struje
monografska raven
naslov
Resnica
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I [i. e. II]
obseg navedbe [enota = issue]
39
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MQKUZDTM
datum [kdaj = 1918-09-14]
14. 9. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-170]
navedba naslova
naslov
Razmišljanje nekdanjega načelnika Vseslovenske ljudske stranke dr. Ivana Šusteršiča o vprašanju samostojne jugoslovanske države neposredno pred odhodom Slovencev iz Avstrije
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30911
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-170.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30911
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Dinastično vprašanje
monografska raven
naslov
Resnica
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I [i. e. II]
obseg navedbe [enota = issue]
45
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y49J8SJP
datum [kdaj = 1918-10-26]
26. 10. 1918
obseg navedbe [enota = page]
124
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-Avstrija-Izven-171]
navedba naslova
naslov
Razmišljanje nekdanjega načelnika Vseslovenske ljudske stranke dr. Ivana Šusteršiča o vključitvi Jugoslavije v Združene podonavske države neposredno pred odhodom Slovencev iz Avstrije
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Andrej Pančur
osebno ime
Mojca Šorn
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/30912
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-Avstrija-Izven-171.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/30912
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Izolirana Jugoslavija ali Zedinjene države
monografska raven
naslov
Resnica
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I [i. e. II]
obseg navedbe [enota = issue]
45
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y49J8SJP
datum [kdaj = 1918-10-26]
26. 10. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-174]
navedba naslova
naslov
Zahteve socialnodemokratskega delavstva, sprejete na njegovem shodu 10. novembra 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31106
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-174.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31106
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Veličasten shod v Mestnem domu v Ljubljani
monografska raven
naslov
Naprej
naslov
glasilo jugoslovanske socialno demokratične stranke
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
obseg navedbe [enota = issue]
258
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1918-11-22]
22. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-175]
navedba naslova
naslov
Stališče predsednika Jugoslovanske socialdemokratske stranke Antona Kristana o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšnjo združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro, podano na seji narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani 21. novembra 1918
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31105
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-175.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31105
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik 20. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani, z dne 21. novembra 1918
monografska raven
naslov
Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921
naslov
1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919
izdaja
Peter Ribnikar
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Arhiv Republike Slovenije
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/768
datum [kdaj = 1998]
1998
obseg navedbe [enota = page]
123–124
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-176]
navedba naslova
naslov
Stališče Jugoslovanske socialnodemokratske stranke o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšnjo združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro, podano na seji Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani 21. novembra 1918
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31107
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-176.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31107
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik 20. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani, z dne 21. novembra 1918
monografska raven
naslov
Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921
naslov
1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919
izdaja
Peter Ribnikar
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Arhiv Republike Slovenije
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/768
datum [kdaj = 1998]
1998
obseg navedbe [enota = page]
125
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-177]
navedba naslova
naslov
Raprava predstavnika Jugoslovanske socialnodemokratske stranke Antona Kristana o združitviDržave Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno Goro na seji osrednjega odbora Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov 23. novembra 1918 v Zagrebu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31108
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-177.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31108
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
izdaja
Dragoslav Janković
izdaja
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
641
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-178]
navedba naslova
naslov
Razmišljanje enega od vodilnih predstavnikov t.i. socialistične omladine v Jugoslovanski socialnodemokratski stranki ing. Antona Štebija o vprašanju jugoslovanske združitve leta 1918
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31109
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-178.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31109
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resnice in ideali jugoslovanskega problema
avtor
Anton Štebi (Outlaw)
monografska raven
naslov
Demokracija
naslov
socijalistična revija
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
obseg navedbe [enota = issue]
19–22
izdajatelj
Slovenska Socijalna Matica
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1918]
1918
sklic [cilj = http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-RO6GFZYH]
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-179]
navedba naslova
naslov
Zahteve, sprejete na shodih Jugoslovanske socialnodemokratske stranke 24. novembra 1918 po Slovenskem
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31110
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Socialisticni-179.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31110
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Resolucije
monografska raven
naslov
Naprej
naslov
glasilo jugoslovanske socialno demokratične stranke
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
obseg navedbe [enota = issue]
268
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1918-11-22]
22. 11. 1918
sklic [cilj = http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-TSME2VDO]
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Liberalni-180]
navedba naslova
naslov
Stališča načelstva Jugoslovanske demokratske stranke o aktualnih političnih vprašanjih, sprejeta na seji 13. novembra 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31112
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Liberalni-180.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31112
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Poročilo s seje načelstva JDS
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
269
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-5LZJJLXD
datum [kdaj = 1918-11-14]
14. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Liberalni-181]
navedba naslova
naslov
Stališče Jugoslovanske demokratske stranke z dne 20. novembra 1918 o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšno združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31113
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Liberalni-181.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31113
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Jugoslov. dem stranka za takojšnje ujedinjenje
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
275
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-FWJAGRLR
datum [kdaj = 1918-11-21]
21. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Liberalni-182]
navedba naslova
naslov
Stališče Jugoslovanske demokratske stranke o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšno združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro, podano na seji Narodna vlade Slovencev, Hrbatov in Srbov v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31114
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Liberalni-182.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31114
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik 20. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani, z dne 21. novembra 1918
monografska raven
naslov
Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921
naslov
1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919
izdaja
Peter Ribnikar
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Arhiv Republike Slovenije
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/768
datum [kdaj = 1998]
1998
obseg navedbe [enota = page]
124-125
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Liberalni-183]
navedba naslova
naslov
Izjava liberalno usmerjenih kulturnih in znanstvenih delavcev za takojšno združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevino Srbijo, objavljena 23. novembra 1918
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31115
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Liberalni-183.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31115
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Izjava duševnih delavcev
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
278
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-2KC8LWFR
datum [kdaj = 1918-11-23]
23. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Liberalni-184]
navedba naslova
naslov
Razprava liberalno usmerjenega predstavnika tržaških Slovencev dr. Otokarja Rybařa o združitvi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro na seji osrednjega odbora Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov 23. in 24. novembra 1918 v Zagrebu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31116
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Liberalni-184.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31116
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
izdaja
Dragoslav Janković
izdaja
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
641
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Liberalni-185]
navedba naslova
naslov
Razprava predstavnika Jugoslovanske demokratske stranke dr. Vekoslava Kukovca o združitvi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro na seji osrednjega odbora Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatovi in Srbov 23. in 24. novembra 1918 v Zagrebu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31117
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Liberalni-185.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31117
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
urednik
Dragoslav Janković
urednik
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
641
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Liberalni-186]
navedba naslova
naslov
Opozorila predstavnika Jugoslovanske demokratske stranke dr. Alberta Kramerja in tajnika Narodnjega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov na seji njegovega osrednjega odbora 23. in 24. novembra 1918 v Zagrebu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31118
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Liberalni-186.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31118
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
urednik
Dragoslav Janković
urednik
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
641-642
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-187]
navedba naslova
naslov
Resolucija proti italijanski okupaciji slovenskega ozemlja in o slovenski severni meji, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31119
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-187.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31119
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Protest proti italijanski okupaciji slovenskega ozemlja
naslov
posvetovanje Vseslovenske Ljudske Stranke
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
268
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1918-11-21]
21. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-188]
navedba naslova
naslov
Resolucija o obliki in načinu združitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31120
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-188.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31120
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
269
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1918-11-21]
22. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-189]
navedba naslova
naslov
Resolucija o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšno združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31121
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-189.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31121
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
269
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1918-11-21]
22. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-190]
navedba naslova
naslov
Resolucija o obliki vladavine v Jugoslovanski državi, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31122
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-190.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31122
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
269
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1918-11-21]
22. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-191]
navedba naslova
naslov
Resolucija o splošni, enaki in tajni volilni pravici za moške in ženske, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31123
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-191.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31123
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
269
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1918-11-21]
22. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-192]
navedba naslova
naslov
Resolucija o gospodarskem in socialnem programu, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31124
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-192.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31124
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi
monografska raven
naslov
Slovenec
naslov
politični list za slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XLVI
obseg navedbe [enota = issue]
269
kraj objave
Ljubljana
datum [kdaj = 1918-11-21]
22. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-193]
navedba naslova
naslov
Stališča predstavnikov Vseslovenske ljudske stranke o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšno združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama srbijo in črno goro, podana na seji Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani 21. novembra 1918
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31125
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-193.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31125
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik 20. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani, z dne 21. novembra 1918
monografska raven
naslov
Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921
naslov
1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919
izdaja
Peter Ribnikar
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Arhiv Republike Slovenije
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/768
datum [kdaj = 1998]
1998
obseg navedbe [enota = page]
123-124
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-194]
navedba naslova
naslov
Stališče Vseslovenske ljudske stranke o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšno združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama srbijo in črno goro, podana na seji Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani 21. novembra 1918
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31126
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-194.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31126
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik 20. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani, z dne 21. novembra 1918
monografska raven
naslov
Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921
naslov
1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919
izdaja
Peter Ribnikar
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
I
kraj objave
Ljubljana
izdajatelj
Arhiv Republike Slovenije
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/768
datum [kdaj = 1998]
1998
obseg navedbe [enota = page]
124
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-195]
navedba naslova
naslov
Resolucije krščanskosocialnega delavstva, sprejete na shodu Jugoslovanske strokovne zveze 22. novembra 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31127
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-195.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31127
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Jugoslovanska Strokovna Zveza
monografska raven
naslov
Naša moč
naslov
glasilo slovenskega delavstva
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
XIII
obseg navedbe [enota = issue]
53
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-CNYHKNCE
datum [kdaj = 1918-11-29]
29. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-196]
navedba naslova
naslov
Izjava predstavnika Vseslovenske ljudske stranke dr. Izidorja Cankarja o pogledu Slovencev na Jugoslovansko državo, podana na seji osrednjega odbora Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov 23. novembra 1918 v Zagrebu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31128
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-196.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31128
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
izdaja
Dragoslav Janković
izdaja
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
640
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Katoliski-197]
navedba naslova
naslov
Predlog predstavnikov Vseslovenske ljudske stranke dr. Izidorja Cankarja, dr. Lovra Pogačnika in Bogumila Remca o obliki in načinu združitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro, podan na seji osrednjega odbora Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov 23. novembra 1918 v Zagrebu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31129
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Katoliski-197.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31129
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
izdaja
Dragoslav Janković
izdaja
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
642-643
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Skupni-198]
navedba naslova
naslov
Resolucija kulturnega odseka Narodnega sveta za slovenlovenske dežele in Istro o kulturni avtonomiji, sprejeta 18. novembra 1918
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31130
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Skupni-198.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31130
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Vprašanje kulturne avtonomije 1918
avtor
ime
Bogo
priimek
Grafenauer
monografska raven
naslov
Zgodovinski časopis
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
42
obseg navedbe [enota = issue]
4
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://sistory.si/?urn=SISTORY:ID:13965
datum [kdaj = 1988]
1988
obseg navedbe [enota = page]
568
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Skupni-199]
navedba naslova
naslov
Resolucija za takojšno združitev s Kraljevino Srbijo, sprejeta na shodu predstavnikov prebivalstva s slovenskega ozmelja, ki ga je zasedla Kraljevina Italija, 24. novembra 1918 v Ljubljani
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31131
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Skupni-199.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31131
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Sijajna manifestacija za takojšnje ujedinjenje s Srbijo
monografska raven
naslov
Slovenski narod
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
LI
obseg navedbe [enota = issue]
279, posebna izdaja
kraj objave
Ljubljana
kraj objave
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-W55TTMBD
datum [kdaj = 1918-11-25]
25. 11. 1918
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Skupni-200]
navedba naslova
naslov
Sklep Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov o združitvi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro v skupno državo, sprejet na seji njegovega osrednjega odbora 24. novembra 1918 v Zagrebu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31132
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Skupni-200.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31132
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
izdaja
Dragoslav Janković
izdaja
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
646
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Skupni-201]
navedba naslova
naslov
Napotila Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov v Zagrebu sprejet na seji njegovega osrednjega odbora 24. novembra 1918 delegaciji, izbrani za izvedbo združitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevinama Srbijo in Črno goro
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31133
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Skupni-201.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31133
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
izdaja
Dragoslav Janković
izdaja
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
646
celovito strukturirana bibliografska enota [identifikator = PPP-DrzavaSHS-Skupni-202]
navedba naslova
naslov
Adresa Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov v Zagrebu prebrana pred srbskim prestolonaslednikom Aleksandrom Karađorđevićem ob združitvi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in Kraljevine Srbije v Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev 1. decembra 1918 v Beogradu
navedba odgovornosti
osebno ime
Jurij Perovšek
odgovornost
Prepis vira
odgovornost
Preverjanje in validacija OCR
navedba odgovornosti
osebno ime
Neja Blaj Hribar
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovina Slovenije - SIstory
kraj objave
http://hdl.handle.net/11686/31134
kraj objave
https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs/tree/master/PPP-DrzavaSHS-Skupni-202.xml
identifikacijska številka [tip = hdl]
http://hdl.handle.net/11686/31134
datum
2015
dostopnost [status = free]
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
opis vira
strukturirana bibliografska enota
analitična raven
naslov
Adresa izaslanstva Narodnog vijeća SHS prestolonasledniku Aleksandru i njegov odgovor
monografska raven
naslov
Građa o stvaranju jugoslovenske države
naslov
1. I – 20. XII 1918
izdaja
Dragoslav Janković
izdaja
Bogdan Krizman
impresum
obseg navedbe [enota = volume]
II
kraj objave
Beograd
izdajatelj
Institut društvenih nauka
datum [kdaj = 1964]
1964
obseg navedbe [enota = page]
673–674
opis vira [identifikator = SourceBornDigital]
odstavek [jezik = sl]
Originalno digitalno besedilo.
odstavek [jezik = en]
Born digital.
odstavek [jezik = sl]
Avtor: Jurij Perovšek
odstavek [jezik = en]
Author: Jurij Perovšek
opis sprememb
seznam sprememb
sprememba
datum
2016-12-15
ime [tip = person]
Andrej Pančur
opis
Redakcija TEI, dodatno kodiranje TEI in računalniški zapis.
sprememba
datum
2016-12-08
ime [tip = person]
Andrej Pančur
opis
Sestavil skupni TEI dokument in Perovškovih opisov in iz TEI dokumentov iz repozitorija https://github.com/SIstory/PoliticalParties-Programs.