Meni

Dok. št. 78
Resolucija o oblikovanju enotnega jugoslovanskega političnega predstavniškega organa, sprejeta na shodu zaupnikov Narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru113

Uvažujoč, da naš jugoslovanski narod v teh usodnih trenotkih neobhodno potrebuje enotno priznano predstaviteljstvo, pozivlja shod zaupnikov Nar. stranke izvrševalne odbore naprednih strank, da se takoj začnejo z V. L. S. in z vsemi strankami, ki stoje na stališču edinstvenosti S. H. S. in ki v ideji samoodločbe vidijo pot v enotno narodno državo, pogajanja v svrho, da se osnuje jugoslovanski narodni odbor, kot reprezentant naroda na zunaj, voditelj borbe za narodno državo in za vse one važne narodne zadeve, ki jih vse udeležene stranke priznajo za skupne.

Opombe

113. Slovenski narod, leto LI, št. 12, Ljubljana, 15. 1. 1918, Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.