Meni

Dok. št. 107
Vdanostna izjava cesarju, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani183

Nj. c. in kr. apostolskemu Veličanstvu
Dunaj

Na vseslovenskemu in istersko-hrvatskemu shodu v Ljubljani zbrani zaupniki slovenskega in hrvatskega naroda polagajo pred stopnjice najvišjega prestola izraze svoje neomahljive udanosti in zvestobe do posvečene osebe Vašega veličanstva in prejasne vladajoče rodbine.

Opombe

183. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XXV, št. 209, Ljubljana, 14. 9. 1897, Vseslovenski in istersko-hrvatski shod; Slovenski narod, leto XXX, št. 209, Ljubljana, 14. 9. 1897, Vseslovenski shod.