Meni

Dok. št. 45
Političnoprogramski del pravil Slovenskega društva v Ljubljani65

§ 2 pravil: Pospeševati slovenskega naroda duševni in gmotni napredek; razširjati mej njim politično izobraženje in narodno zavest, braniti njegove narodne in državljanske pravice in zlasti pripomagati, da se mu uresniči ustavno zagotovljena narodna ravnopravnost.

[...]

§ 3 pravil: V dosego tega namena vporablja društvo vsa zakonito dopuščena sredstva, zlasti ono napravlja na raznih krajih shode, na katerih se pretresajo reči, ki so v narodnem, narodno-gospodarskem, ali v političnem oziru važne, in izreka o njih svoje mnenje; poučuje narod z besedo, časniki, knjigami in brošurami; in napravlja razne veselice, n. pr. besede, pevske večere, gledišne in druge igre, berila[,] razlage i. t. d.

Opombe

65. Slovenski narod, leto XXIV, št. 24, Ljubljana, 30. 1. 1891, »Slovensko društvo«.