Meni

Dok. št. 156
Resolucija o narodno obrambnem delu, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani275

[Slovensko narodno-radikalno dijaštvo zbrano na svojem III. shodu v Ljubljani v dnevih od 16.–20. septembra 1909276 s svojimi gosti, naprednimi češkimi in jugoslovanskimi dijaki]

II.
  1. vidi v narodno-obrambnem delu bistveni predpogoj za kulturno in gospodarsko osamosvojitev slovenskega naroda. Pozivlja vso slovensko javnost, da posveča temu vprašanju čim največ pozornosti;
  2. pozdravlja z veseljem misel ustanovitve gospodarsko obrambnega društva Branibor in želi, da se v doglednem času ustanovi parcelacijska banka;
  3. pozivlja merodajne faktorje, da pokličejo čimprej v življenje slovenski narodni svet;
  4. povdarja važnost prihodnjega ljudskega štetja za našo politično in državnopravno bodočnost in pričakuje od vodilnih krogov, da store:
    1. Vse potrebne korake, da se rubrika občevalnega jezika nadomesti z narodnostjo;
    2. da se vpelje kontrolo pri uradnem ljudskem štetju in izvrši zasebno ljudsko štetje;
  5. naroča eksekutivi, da poskrbi za skupen poseben natisk referatov L. Brunčka in I. Mačkovška, bodisi na ta način, da zainteresira za to izdajo one kroge, ki se pečajo z narodno obrambnim delom, bodisi da – ako bi to ne bilo mogoče – sama izda oba referata v založbi Omladine.
Opombe

275. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto VI, 1909, št. 6, 7, str. 96–97.

276. Shod je potekal od 17.–19. 9. 1909.