Meni

Dok. št. 39
Članek Slovenca Združeni hrvaško-slovenski narod, objavljen po sprejemu komunikeja Hrvaške stranke prava in Vseslovenske ljudske stranke 19. septembra 1912 v Opatiji54

Včeraj smo objavili komunike o sklepih hrvaško slovenskih voditeljev v Opatiji. Vest o teh sklepih je vzbudila upravičeno pozornost najširše politične javnosti ter iskreno navdušenje med hrvaškim in slovenskim narodom. Ideja, ki se je oživotvorila te dni v Opatiji, je naravnost zgodovinskega pomena. Slovenci in Hrvatje nočemo več biti dva naroda, temveč samo eden edinstveni narod v duhu programa blagopokojnega Ante Starčeviča in drugih naših narodnih veljakov. En narod živi od benečanske planjave do romunske meje in od Drave in Mure doli do turške meje, do Albanije . To je rešilna ideja, ki se je mnogokrat poudarjala od najrazsvetlenejših mož našega naroda, ki se pa žalibog do slej ni nikdar oživotvorila. Opatijski dnevi pa so dali tej ideji realno življenje. Možje, ki so se tam zbrali in ki uživajo zaupanje celega hrvaško slovenskega naroda se niso omejili na zagotovila medsebojne bratske ljubezni in na sklepanje papirnatih resolucij, temveč so si segli v roke za resno, moško delo in ustvarili so takoj skupno slovensko hrvaško politično organizacijo, ustanovivši stalen Hrvaško-slovenski Zvršilni Odbor, ki naj vodi odslej edinstvene politične posle hrvaško slovenskega naroda. To se pravi: odslej se bo delala skupna hrvaško slovenska realna politika v okviru habsburške monarhije.

V četrtek, ko so bila zaključena opatijska posvetovanja, so se razšli zbrani možje z iskrenim vzklikom: Živela združena velika Hrvaška! Razširila se je v tem trenotku slovenska domovina daleč preko dosedanjih mej ob obali jadranskega morja in daleč notri v Balkan. In razširila se je hrvaška domovina preko vseh slovenskih dežel gori v koroške hribe in do najsevernejše slovensko-nemške jezikovne meje na Štajerskem.

Dne 20. oktobra pa se snidejo v Ljubljani vsi državni in deželni poslanci Hrvaške Stranke Prava in Slovenske Ljudske Stranke , da slovesno zapečatijo v imenu vesoljnega hrvaško slovenskega ljudstva pogodbo, ki so jo sklenili veljaki v Opatiji. A predno se še to zgodi, bode, o tem ne dvomimo, ves hrvaško slovenski narod radostno odobril nerazrušljivo zvezo, ki se je sklenila pretekli četrtek v Opatiji ob obali jadranskega morja, na eni najkrasnejših točk hrvaško slovenske zemlje.

Opombe

54. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XL, št. 217, Ljubljana, 21. 9. 1912, Združeni hrvaško-slovenski narod.