Meni

Dok. št. 191
Resolucija o splošni, enaki in tajni volilni pravici za moške in ženske, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani333

V. L. S. zahteva, da imajo volilno pravico vse moške in ženske osebe od 21 leta dalje. Volilna pravica naj bo splošna in enaka. Volitve naj se vrše tajno in po proporcu. Po tem načelu naj se izvrše že volitve v konstituanto.

Opombe

333. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLVI, št. 269, Ljubljana, 22. 11. 1918, Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi.