Meni

Dok. št. 157
Resolucija o jugoslovanskem vprašanju, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani277

[Slovensko narodno-radikalno dijaštvo zbrano na svojem III. shodu v Ljubljani v dnevih od 16.–20. septembra 1909278 s svojimi gosti, naprednimi češkimi in jugoslovanskimi dijaki]

III.
  1. nujno želi, da se jugoslovansko dijaštvo kar najintenzivneje bavi z jugoslovanskim vprašanjem v celem obsegu;
  2. želi, da se ustvarijo kar najtrdnejši stiki med naprednim jugoslov. dijaštvom, tako po avstrijskih vseučiliških mestih, kakor tudi z onimi v Zagrebu, Belgradu in Zofiji. Posebno pozornost hoče posvečati srbohrvaškemu dijaštvu iz Bosne in Hercegovine;
  3. naroča eksekutivi narodno-radikalnega dijaštva, da izvede nemudoma tozadevna pripravljalna dela in da stopi predvsem takoj v zvezo z eksekutivo hrvatskega naprednega dijaštva, s katerim smo si bistveno popolnoma enaki;
  4. izraža željo, naj jugoslovanska omladina širi radi medsebojnega poznavanja v prvi vrsti vzajemno napredne dijaške liste in ostale publikacije (Omladina, Hrvatski Dijak);
  5. najodločnejše protestira proti brezprimernemu progonu bratov Srbov na Hrvatskem, kateri se zaradi njihovega kulturnega in gospodarskega boja med narodom in radi poštene borbe za narodna prava obtožujejo radi zločina veleizdaje. Zaprtim boriteljem za pravo svobodo naroda izrekamo svoje najiskrenejše simpatije.
Opombe

277. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto VI, 1909, št. 6, 7, str. 97.

278. Shod je potekal od 17.–19. 9. 1909.