Meni

Dok. št. 20
Resolucija o poskusu razdružitve Slovenske ljudske stranke na Kranjskem, sprejeta na shodu njenih zaupnikov 27. decembra 1917 v Ljubljani22

Zbor zaupnikov S. L. S., kateri je po § 3. strankinega pravilnika kot vrhovna oblast v vseh zadevah stranke, bodisi načelno-pragmatičnih ali taktičnih, parlamentarnih ali izvenparlamentarnih in čegar sklepi so merodajni za postopanje stranke odnosno njenih organov v vsakem oziru in povsodi, izjavlja:

  1. da obsoja poskus razdružitve stranke,
  2. ugotavlja, da S. L. S. prej kakor slej obstoji.
Opombe

22. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLV, št. 296, 28. 12. 1917, Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.