Meni

Dok. št. 34
Resolucija o položaju goriškega delavstva, sprejeta na ustanovnem zboru Slovenske ljudske stranke na Goriškem 25. novembra 1907 v Gorici40

  1. Zbor zaupnikov S. L. S. na Goriškem se čuti solidarnim z delavci v nabrežinskih kamnolomih. Delavci so sedaj odpuščeni, brez dela ter izpostavljeni največjemu pomanjkanju. – Zbor zaupnikov se obrača po svojih poslancih na vlado, da takoj priskoči brezposelnim delavcem na pomoč z denarno podporo, dokler nimajo v domovini primernega zaslužka. –
  2. Zbor zaupnikov nalaga svojim poslancem sveto dolžnost, naj se varuje domače delavstvo pred invazijo tujcev, ki domačemu delavstvu jemljejo in izpodkopujejo kruh. – V dosego te naloge je potrebno, da se uvede visok delavski davek za vse delavce iz tujine. –
  3. V Tržiču dela vlada nov arzenal na stroške avstrijskih državljanov. Pri tem toli imenitno patrijotičnem delu so uposleni v veliki večini sami Italijani iz kraljestva. Slovencev ali sploh avstrijskih Italijanov se niti ne sprejema. Zbor zaupnikov zahteva po svojih poslancih od vlade, naj ista takoj potrebno ukrene, da dobe zaslužka v arsenalu v prvi vrsti domačini in še le potem tujci. –
Opombe

40. Gorica, leto IX, št. 97, Gorica, 26. 11. 1907, Slovenska Ljudska Stranka na Goriškem.