Meni

Dok. št. 10
Samostojni predlog poslancev Katoliške narodne stranke dr. Ivana Šusteršiča in sodrugov o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda, podan v kranjskem deželnem zboru 27. septembra 190411

Visoki deželni zbor skleni:

  1. Deželni red in deželnega zbora volilni red za vojvodino Kranjsko se ima spremeniti v zmislu pomnožitve kmetskih mandatov in razširjenja volilne pravice na vse sloje prebivalstva.
  2. Izvoli se poseben ustavni odsek dvanajstero članov, kojemu se naroči, da nemudoma izdela dotična zakonska načrta in ju v najkrajšem času predloži zbornici.
Opombe

11. Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 27. septembra 1904. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od 27. septembra 1904 do 17. oktobra 1904 : po stenografičnih zapisnikih : 45. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1905, str. 11. – Predlog so poleg Ivana Šusteršiča podpisali še Jožef Pogačnik, dr. Viljem Schweitzer, Franc Demšar, Franc Košak, Primož Pakiž, Mihael Arko, Franc Drobnič, Jožef Dular, dr. Ignacij Žitnik, Viljem Pfeifer, Franc Povše, Franc Jaklič, Andrej Mejač in dr. Janez Evangelist Krek.