Meni

Dok. št. 52
Pogodba med Narodno stranko in Nemci v kranjskem deželnem zboru, sklenjena januarja 189675

Obe stranki druga drugi jamčita subvencijo slovenskega in nemškega gledališča v dosedanjem obsegu; volitve v vse odseke po številu poslancev – 12 članski odsek: 5 klerikalcev, 4 veleposestniki, 3 liberalci; ohranitev 600 goldinarjev za nemški pouk na slovenskih ljudskih šolah [...]. Nobenih nacionalnih napadov s strani slovenske liberalne stranke in če bi do njih prišlo s tretje strani, predhoden sporazum z nami glede odnosa, ki ga je zavzeti. Mi v plenumu zbornice volimo člana slovenske liberalne stranke, ki ga bo ta imenovala za deželni odbor.

Opombe

75. Fran Šuklje: Iz mojih spominov : II. del. Ljubljana : Slovenska matica, 1995, str. 43. Original nemški, delno predrugačen prevod s str. 277, op. 67. Objavljeno besedilo pogodbe je spominski zapis enega od njenih nemških podpisnikov, najverjetneje grofa Jožefa Antona Barbe-Wachsensteina, z dne 30. 11. 1928. (Prav tam, str. 44, 277, op. 66, 67.)