Meni

Dok. št. 68
Resolucija o bratski podpori češkemu narodu, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 2. februarja 1918 v Ljubljani99

Zbor zaupnikov narodno-napredne stranke pošilja bratskemu češkemu narodu prisrčne pozdrave ter obnavlja prisego zvestobe v boju na življenje in smrt za velike cilje svobode in neodvisnosti.

Opombe

99. Slovenski narod, leto LI, št. 28, Ljubljana, 4. 2. 1918, Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke.