Meni

Dok. št. 16
Poziv Slovenske ljudske stranke na Kranjskem na udeležbo ob ustanovitvi enotne Vseslovenske ljudske stranke 17. oktobra 1909 v Ljubljani17

Zaupniki, somišljeniki S. L. S.!

Iz vseh slovenskih pokrajin Vas kličemo v nedeljo 17. t. m. v slovensko središče. Po sijajnih zmagah S. L. S. vstane pred nami mlada Združena Slovenija. Ideali naših prvih narodnih klicarjev se približujejo uresničenju. Zaupniki, somišljeniki – 17. t. m. vsi na noge, da v bratskem objemu s slovanskimi brati pokažemo svetu, da je prišel narodu vstajenja dan!

Dne 17. t. m. v Ljubljano!

Opombe

17. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XXXVII, št. 236, Ljubljana, 15. 10. 1909, Zaupniki, somišljeniki S. L. S.!