Meni

Dok. št. 28
Resolucija o verski šoli, ki jo je prvi občni zbor Katoliško-političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem, zbran 17. aprila 1890 v Celovcu, naslovil na celovškega knezoškofa34

Katoliško-politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem , ki se je danes vprvič zbralo in se ustanovilo, porablja to priložnost, da se poklanja Vaši Prevzvišenosti ter izraža svojo hvaležnost in veliko radost nad krepko izjavo visokočastitih škofov v šolski komisiji gosposke zbornice dne 12. marca 1890 v zadevi verske šole.

Mnogoštevilno zbrani udje našega novega društva so enoglasno in z veseljem pritrdili načelu, da se morajo naši otroci izrejati in poučevati v krščanskem duhu, ako hočemo da postanejo iz njih verni, pošteni, zvesti, delovni, pokorni, trezni, krepki, dobri in požrtvovalni državljani na tej zemlji, po smrti pa srečni prebivalci nebeškega kraljestva.

Ker je verska šola splošna želja našega vernega ljudstva, ki se je za njo izreklo v mnogotisočerih podpisih, zato pričakujemo za gotovo, da bodo tudi slovenski poslanci podpirali blage težnje svojih škofov ter glasovali za postavo, ki bi nam dala nazaj zopet krščansko šolo.

Pri tej priliki se ne moremo premagati, da bi Vašej Milosti, ki ste tudi nam Slovencem za višjega pastirja postavljeni, pred vsem ne potožili nezaslišanih šolskih razmer, v kterih se nahajamo katoliški Slovenci na Koroškem, razmer, ktere nasprotujejo pametnemu pouku in dobri izreji naših otrok. Naši slovenski otroci so namreč v mnogih krajih na Koroškem prisiljeni, hoditi v čisto nemške šole, v kterih se v svojem maternem jeziku niti brati ne naučijo. To ovira ves pouk, in ne v najmanjši meri pouk v krščanskih resnicah. Ako hoče katehet kak uspeh imeti, mora otroke sam najprej brati naučiti. – Prosimo tedaj Vašo Milost, da bi nam blagovolili tudi v tej prevažni zadevi pomagati s svojo veljavno besedo.

Blagovolite te naše zahvale in prošnje na znanje vzeti ter našemu društvu Svojo milost nakloniti.

Opombe

34. Mir, leto IX, št. 8, Celovec, 25. 4. 1890, Prvi občni zbor.