Meni

Dok. št. 75
Resolucija o miru in samoodločbi, sprejeta na shodu zaupnikov Narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru110

Shod zaupnikov Narodne stranke za Štajersko izraža z najkrepkejšim poudarkom zahtevo po miru. Mir pa je za naš narod mogoč le, če pride pri njega sklepanju do veljave po načelu samoodločbe prava volja narodov brez vsake potvore. Naš narod v zaledju in v strelskih jarkih pričakuje od svetovne vojne ujedinjenje in svobodo.

Opombe

110. Slovenski narod, leto LI, št. 12, Ljubljana, 15. 1. 1918, Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.