Meni

Dok. št. 114
Resolucija o narodni avtonomiji, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani191

Vseslovenski in istersko-hrvatski shod pripoznava za rešitev naše narodnosti kot najsigurnejše sredstvo narodno avtonomijo; zato zahteva, da vlada predloži v državnem zboru zakon, ki podeli vsem narodom narodno avtonomijo in omogoči ustanovitev posebnih narodnih kulturnih zastopov za vsako narodnost, ki imajo v vseh svojih narodnostih in jezikovnih potrebah samostalno razsojevati in sklepati.

Opombe

191. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XXV, št. 210, Ljubljana, 15. 9. 1897, Vseslovenski in istersko-hrvatski shod; Slovenski narod, leto XXX, št. 209, Ljubljana, 14. 9. 1897, Vseslovenski shod.