Meni

Dok. št. 67
Resolucija o oblikovanju vseslovenske liberalne politične stranke, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 2. februarja 1918 v Ljubljani98

Shod zaupnikov Narodno napredne stranke pozivlja vse rojake naprednega mišljenja, kot predstavitelje ideje narodnega ujedinjenja že od nekdaj, da se združijo v enotno napredno demokratično politično organizacijo, ki naj uveljavi v borbi za veliko jugoslovansko idejo mnogoštevilne in izdatne napredne sile.

Ustanovi se naj velika ednotna Jugoslovanska demokratska stranka, v kateri naj sodelujejo oni pripadniki vseh slojev, ki sprejemajo program S. H. S. kot enotnega jugoslovanskega naroda, organiziranega v samostalno narodno državo, vsi oni, ki hočejo uveljaviti načelo doslednega demokratizma v vsem ustroju javne uprave, ki se priznavajo k napredn. svetovnemu naziranju in ki hočejo, odklanjajoč enostransko razredno stališče, na vseh poljih delati za socijalizacijo gospodarstva.

Shod zaupnikov naroča dosedanjemu N. N. S. izvrševalnemu odboru, naj stopi v dogovor z izvrševalnimi odbori drugih naprednih strank, da se pripravi program nove stranke.

Opombe

98. Slovenski narod, leto LI, št. 28, Ljubljana, 4. 2. 1918, Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke.