Meni

Dok. št. 54
Nujni predlog poslancev Narodno napredne stranke Ivana Hribarja in tovarišev glede spremembe državnozborskega volilnega reda, izročen kranjskemu deželnemu zboru 25. oktobra 1905 in prebran na njegovi seji 3. novembra 190577

Visoki deželni zbor skleni:

Da se uveljavi polnopravnost vseh državljanov in odpravijo krivice sedanjega na privilegijih slonečega volilnega reda, po katerem se državni zbor ne more smatrati za zastopstvo, ki bi odgovarjalo številnej jakosti posameznih narodov, pozivlje se vlada, da kar najpreje mogoče predloži državnemu zboru načrt zakona o takej premembi državnozborskega volilnega reda, ki bode slonela na načelih splošne, neposredne, tajne in jednake volilne pravice, ker je le potem mogoče pričakovati volilne reforme tudi za deželne zbore na istej podlagi. Vsekakor pa vsak volilni red obsegaj tudi najobsežnejše garancije za resnično svobodno volitev in zlasti tudi zoper zlorabo vere in cerkve v volilne namene.

Opombe

77. Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 25. oktobra 1905. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 8; Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 3. novembra 1905. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 18. – Predlog so poleg Ivana Hribarja podpisali še dr. Andrej Ferjančič, Franc Arko, Ciril Pirc, dr. Ivan Tavčar, dr. Danilo Majaron, Filip Supančič, J. Božič in Peter Grasselli.