Meni

Dok. št. 21
Zaupnica državnozborskim poslancem SLS, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani23

Zbor zaupnikov S. L. S.

  1. radostno pozdravlja ustanovitev Jugoslovanskega kluba;
  2. odobrava, da so naši poslanci S. L. S. v delegacije poslali načelnika Jugoslovanskega kluba;
  3. obsoja izstop poslancev dr. Šusteršiča in Jakliča.
Opombe

23. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLV, št. 296, 28. 12. 1917, Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.