Meni

Dok. št. 103
Resolucija o gmotnem, prosvetnem in narodnopolitičnem napredku primorskih Slovencev, sprejeta na prvem (jugoslovanskem) taboru političnega društva Edinost 27. oktobra 1878 v Dolini pri Trstu178

  1. Naj visoka vlada, ako želi blagostanje našemu narodu, predlaga in dela na to, da zadobimo zasluženo zedinjenje Slovenije.
  2. Naj visoka vlada, predlaga in dela na to, da se volilni sistem tako predrugači, da bode našemu narodu vsaj bolj pravičen.
  3. Naj visoka vlada natančno in vestno pretrese okoliški lanski protest gledé obširnega razširjenja mesta.
[...]

Za zboljšanje naših šol ni druzega pripomočka, nego da visoka vlada predlaga in dela na to, da tržaška okolica zadobi lasten šolski svet, kajti ni mogoče, da se naše slovenske šole pod italijanskim šolskim svetom zboljšajo.

[...]

Naši narodni zastopniki v deželnih in državnih zborih naj po izgledu narodnih poslancev kranjskih pri vsaki dani jim priliki odločno tirjajo zedinjenje vseh slovenskih pokrajini z Istro vred v eno samo polit. in administrativno celoto in naj še zastopniki drugih Slovanov v Avstriji edino na to delajo, da se Avstrija uže kmalo preustroji v federalistično državo.

Opombe

178. Edinost : glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice, leto III, št. 21, Trst, 9. 11. 1878, Tabor v Dolini.