Meni

Dok. št. 56
Resolucija o volilni reformi, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 25. marca 1906 v Ljubljani80

Shod zaupnikov narodnonapredne stranke, zbran dne 25. marca 1906 v Ljubljani skleni soglasno:

  1. da protestuje z največjo ogorčenostjo zoper razdelitev volilnih okrajev na Koroškem v vladni predlogi državnozborske volilne reforme, ker ta razdelitev bije v lice načelu splošne in enake volilne pravice ter narodne ravnopravnosti, obsojajoč v politično smrt nad 50.000 koroških Slovencev.
  2. da odklanja z vso odločnostjo preziranje mest, trgov in industrijalnih krajev pri določitvi volilnih okrajev na Kranjskem v isti vladni predlogi, ker izroča to preziranje spričo naših posebnih razmer na milost in nemilost vse neagrarne volilce eni sami politični stranki in zahteva vsled tega:
  3. da se koroške Slovence združi v dva posebna volilna okraja;
  4. da se ustanovita za Kranjsko poleg Ljubljane še dva mestna volilna okraja;
  5. naroča narodnonaprednim deželnim poslancem, da pritrde svoj čas le taki deželnozborski volilni reformi, ki bo zajamčila v okviru splošne in enake volilne pravice primerno zastopstvo vsem produktivnim stanovom prebivalstva.
Opombe

80. Slovenski narod, leto XXXIX, št. 69, V Ljubljani, 26. 3. 1906, Shod zaupnikov narodno-napredne stranke.