Meni

Dok. št. 40
Komunike Hrvaško-slovenske narodne zveze, sprejet po posvetovanju predstavnikov Hrvaške stranke prava in Vseslovenske ljudske stranke v prostorih državnozborskega hrvaško-slovenskega kluba 9. in 10. oktobra 1912 na Dunaju55

Danes so se končala posvetovanja hrvaško-slovenskega eksekutivnega komiteja, za voditelja stranke sta izvoljena dr. Mile Starčević in dr. Ivan Šusteršič , za zapisnikarja pa Cezar Akačič in dr. Janko Brejc. Sklenilo se je, da 20. oktobra zborujejo v Ljubljani vsi državni in deželni poslanci obeh združenih strank. Pred tem shodom zborujeta vodstvi hrvaške stranke prava in Vseslovenske Ljudske Stranke v Ljubljani, na katerih zborih se ratificirajo v Opatiji in na Dunaju sklenjeni sklepi.

Ko se je razmotrival politični položaj, se je soglasno zavzelo stališče, da monarhija svojih dolžnosti nasproti Hrvatom in Slovencem, ki se svojega pomena za velemoč monarhije glede na Adrijo in na Balkan zavedajo, ni izpolnjevala in da je tozadevno potrebna temeljita izprememba.

Posvetovanj so se udeležili za hrvaško stranko prava predsednik dr. Mile Starčević (Zagreb), Akačič (Reka), posl. prof. Spinčič (Istra), posl. dr. Perišič (Sarajevo), posl. dr. Drinkovič (Dalmacija); za Vseslovensko Ljudsko Stranko pa kranjski deželni glavar dr. Ivan Šusteršič (Ljubljana), posl. dr. {dr.} Krek (Ljubljana), posl. dr. Korošec (Štajersko), posl. Fon (Primorsko) in dr. Brejc (Koroško).

Opombe

55. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XL, št. 234, Ljubljana, 11. 10. 1912, Hrvaškoslovenska narodna zveza.