Meni

Dok. št. 192
Resolucija o gospodarskem in socialnem programu, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani334

Poseben odbor naj z ozirom na nove razmere pretrese naš dosedanji gospodarski in socialni program in naj ga v novem besedilu predloži eksekutivi V. L. S.

Opombe

334. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLVI, št. 269, Ljubljana, 22. 11. 1918, Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi.