Meni

Dok. št. 127
Nujni predlog poslancev dr. Ivana Šusteršiča, Jožefa barona Schwegla, dr. Ivana Tavčarja in tovarišev o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda, podan na seji kranjskega deželnega zbora 27. marca 1908217

Deželni zbor skleni:

  • Deželni red in deželni volilni red se imata spremeniti v tem smislu, da se omogoči vsem slojem prebivalstva sodelovanje pri deželni zakonodaji in upravi.
  • Izvoli se ustavni odsek 12 članov in 3 namestnikov, kateremu se naroča, da izdela zakonska načrta v predstoječem smislu in poda v najkrajšem mogočem času svoje poročilo.
  • V formalnem oziru se predlaga, da se ta predlog obravnava kot nujni v smislu § 21. opravilnika.
Opombe

217. Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 27. marca 1908. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 27. marca 1908 do 29. oktobra 1910 : po stenografičnih zapisnikih : 47. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, sine anno, str. 7. – Predlog so poleg Ivana Šusteršiča, Jožefa Schwegla in Ivana Tavčarja podpisali še dr. Anton Bonaventura Jeglič, škof, Fran pl. Šuklje, Josip Pogačnik, Franc Jaklič, dr. Janez Evangelist Krek, Franc Povše, Ivan Plantan, Franc Košak, dr. Evgen Lampe, Ivan Zabret, Franc Bartol, Josip Mandelj, Josip Dular, Franc Drobnič, Leopold baron Liechtenberg-Janeschitz, Franc Demšar, Marija Oton baron Apfaltrer-Apfaltrern, Henrik pl. Schollmayer-Lichtenberg, Franc Galle, Anton baron Codelli-Fahnenfeld, Friderik baron Rechbach, Jožef Anton grof Barbo-Waxenstein, Rudolf grof Margheri, dr. Ferdinand Eger, Engelbert Gangl, dr. Janko Vilfan, Ciril Pirc, Filip Supančič, Josip Lenarčič, dr. Fran Novak in dr. Karel Triller.