Meni

Dok. št. 42
Skupna hrvaškoslovenska resolucija, ki sta jo sprejeli Vseslovenska ljudska stranka in Hrvaška stranka prava na prvem hrvaškoslovenskem saboru 20. oktobra 1912 v Ljubljani61

Izjavljamo, da tvorimo Hrvati in Slovenci eno narodno celoto. Vsled tega hočemo pristaši Stranke prava in Vseslovenske Ljudske Stranke skupno delovati v duhu in pravcu programa Stranke prava za jedinstvo, pravice in svobodni razvoj hrvatsko slovenskega naroda v okviru habsburške monarhije. V svesti smo si, da so hrvatskoslovenske dežele odločilnega pomena za pozicijo monarhije kot velevlasti in kakor se zavedamo svojih dolžnosti napram monarhiji, tako odločno zahtevamo in pričakujemo, da se zave tudi monarhija svojih dolžnosti napram našemu narodu.

Opombe

61. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XL, št. 242, Ljubljana, 21. 10. 1912, Prvi hrvatsko-slovenski sabor dne 20. oktobra 1912.