Meni

Dok. št. 167
Programske usmeritve glasila nekdanjega načelnika Vseslovenske ljudske stranke dr. Ivana Šusteršiča Resnica ob začetku njenega izhajanja 22. decembra 1917291

Naš program.

Beseda, ki stoji na čelu našega lista, izraža naš program: Resnica!

Časnik, ki neustrašeno piše resnico, je danes našemu narodu poglavitna in neobhodna potreba. Kajti z žalostjo opažamo, da je merodajno slovensko časopisje zgrešilo pot resnice in se podalo na pot lažnjivega pustolovstva. Ljudstvu se resnica nalašč prikriva, meče se mu pesek v oči in umetno narejena domišljija, zmota zapeljanih ljudij, naj nadomestuje moško zavednost zdravega, treznega in poštenega naroda. A gorje narodu, ki svoje ravnanje, hotoma ali zapeljan, uravnava na temelju laži! V tej nevarnosti je danes naš narod.

Proti tej nevarnosti ni drugega leka kot resnica. Naš narod mora resnico izvedeti in ima tudi pravico do nje.

S tem je označena naša naloga: povedati in razširjati hočemo resnico. Z bakljo resnice hočemo svetiti, neresnico in zmoto pobijati do skrajnosti, brez strahu navzgor in navzdol.

Ker je naš program resnica, je samo ob sebi umevno, da stojimo v verskem oziru na stališču prave vere, ki jo uči rimsko-katoliška cerkev. Zato se bodemo v vseh verskih zadevah brezpogojno pokoravali odredbam cerkvene oblasti. Sicer pa bodemo varovali svobodo naroda do samoodločbe v duhu prave in lojalne demokracije, v neomajni zvestobi do našega cesarja.

V narodnem oziru stojimo na stališču deklaracije jugoslovanskih poslancev dné 30. maja 1917 .292 Ta deklaracija velja za nas v celoti, neprikrajšana. Vsak poskus, pačiti duha in besedilo te pomembne izjave, hočemo pobijati z vso odločnostjo. Deklaracija mora biti resen realen program, ne pa predmet frivolne igre za politične borzijance.

Z bakljo resnice hočemo posvetiti v tisti gospodarski ustroj, ki se je umetno ustvaril med vojno v veliko škodo kmetovalcem in konsumentu. Vojnim centralam in rekvizicijam bo veljala naša najostrejša kritika. Pripraviti moramo prehod k pravilnemu mirovnemu gospodarstvu, kar bo v korist vsem stanovom.

Vsa ostrina našega boja bo veljala vojnim hujskarijam. Skrajni čas je, da je vojske konec – in največji hudodelec je danes, ki dela za podaljšanje vojske. Tu dobiti prave krivce in jih razkrinkati pred ljudstvom, bo naša najnujnejša naloga.

Brez strahu in brez strasti, polni ljubezni do ljudstva gremo na delo.

Opombe

291. Resnica, leto I, št. 1, Ljubljana, 22. 12. 1917, Naš program.