Meni

Dok. št. 5
Resolucija o shodu slovenskih poslancev, sprejeta na šestem shodu Katoliškega političnega društva v Ljubljani 26. oktobra 18905

Katoliško politično društvo, zbrano na VI. društvenem shodu v Ljubljani, izreka svoje soglasje z resolucijami, sklenjenimi dné 2. oktobra t. l. na shodu slovenskih poslancev v Ljubljani,6 in izjavlja svojo radost, da so tudi slovenski poslanci s svojimi resolucijami priznali načela, ki vodijo Katoliško politično društvo, kot prava in slovenskemu narodu koristna, ter izraža željo, da bi gospodje poslanci prej ko mogoče uresničili te resolucije, in zagotavlja, da bodo pri tem poslu radovoljno podpiralo delovanje slovenskih poslancev.

Opombe

5. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XVIII, št. 247, Ljubljana, 27. 10. 1890, Šesti shod katol. pol. društva.