Meni

Dok. št. 19
Vdanostna izjava ljubljanskemu knezoškofu dr. Antonu Bonaventuri Jegliču, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani21

Zbor zaupnikov S. L. S., zbran dne 27. decembra 1917 v Ljubljani, izraža svojemu škofu sinovsko udanost ter se mu iskreno zahvaljuje:

da po navodilih sv. očeta Benedikta XV. tako vneto deluje za svetovni mir, da je v najodličnejši dobi življenja Slovencev vse sinove slovenskega naroda ob deklaracijskem programu združil in zedinil, da je tako jasno, odločno in možato nastopil za obstoj in edinost S. L. S.

Nadejamo se, da bo Presvetli vladika končno kot sad svojega plemenitega stremljenja za blagor Cerkve in naroda videl vso svojo duhovščino združeno in zedinjeno.

Opombe

21. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLV, št. 296, 28. 12. 1917, Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.