Meni

Dok. št. 51
Predlog dr. Ivana Tavčarja in tovarišev glede splošne neposredne volilne pravice, podan 8. januarja 1895 v kranjskem deželnem zboru74

Slavni deželni zbor naj na podlagi člena 19. deželnega reda sklene:

Z ozirom na volilno reformo, kojo hoče vlada izvesti, izreka se deželni zbor te vojvodine za vpeljavo splošne direktne volilne pravice, če bi se pa le-tá za sedaj doseči ne mogla, zahteva se vpeljava splošne volilne pravice v skupinah kmetskih občin, mest in trgov, isto tako zahteva se vpeljava direktne volitve v prvi skupini, toda le pod pogojem, da se volitev ne vrši v oddaljenih centrih, nego po posameznih občinah.

Dalje se izreka deželni zbor, da je delavcem podeliti volilno pravico, vender pa naj se število mandatov kmetskih občin, ki so od nekdaj v zastopstvu prikrajšane, pomnoži za isto število, katero se prizna zastopnikom delavcev. Gledé na to, da kranjska trgovinska zbornica nima posebnega zastopnika v državnem zboru, kakor jih imajo zelo manjše trgovinske zbornice, zahteva se, da se omenjeni zbornici prizna posebni zastopnik, ter da se sploh izvrši pravična uredba volilnih okrajev.

Odločno pa se deželni zbor izjavlja proti pomnoženji volilnih skupin in proti temu, da bi se novi, delavskemu stanu ne pripadajoči volilci z delavci vred združili v novo volilno skupino.

Opombe

74. Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 8. februarija 1895. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od 28. decembra 1894 do 16. februarja 1895 : po stenografičnih zapisnikih : 35. zvezek. Ljubljana : deželni odbor Kranjski, 1895, str. 15. – Predlog so poleg Tavčarja podpisali še Ivan Hribar, Franc Arko, Josip Lenarčič, Anton Klein, Luka Svetec, dr. Josip Vošnjak in Ivan Murnik.