Meni

Dok. št. 4
Resolucija o ustanovitvi višje dekliške šole v Ljubljani, sprejeta na šestem shodu Katoliškega političnega društva v Ljubljani 26. oktobra 18904

Šesti shod Katol. polit. društva v Ljubljani izjavlja prepričanje, da je za slovenski ženski naraščaj potrebna višja izobražba na versko-narodni podlagi;

vendar pa smatra, da bi bila ustanovitev novega višjega dekliškega izobraževališča v Ljubljani pri sedanjih finančnih razmerah dežele kranjske in vzlasti mesta ljubljanskega neizpeljiva, iz krščansko-pedagogičnih ozirov pa neumestna;

zato pozdravlja z veseljem otvoritev višje slovenske gospodinjske šole pri uršulinkah v Ljubljani kot primeren začetek za višje izobraževanje slovenske ženske mladine;

slednjič izraža željo, da slavni deželni odbor vsprejme od uršulinskega reda ponudeno mu nadzorstvo nad slednjim zavodom brez prikratbe nadzorovalne pravice državne šolske oblasti.

Opombe

4. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XVIII, št. 247, Ljubljana, 27. 10. 1890, Šesti shod katol. pol. društva.