Meni

Dok. št. 59
Resolucija o volilni reformi, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 15. novembra 1906 v Ljubljani85

Zbor zaupnih mož narodnonapredne stranke na Kranjskem, sklican na dan 15. novembra 1906 v Ljubljano:

  1. Konstatuje, sklicujé na svojo resolucijo z dne 25. marca 1906, da načrt državnozborske volilne reforme, kakor je bil sprejet v odseku ter predložen zbornici, ne-le v ničemer ne popravlja kričečega kršenja narodnih pravic obmejnih in zlasti koroških Slovencev temveč to krivico deloma celo poostruje;
  2. pribije sramotno zgodovinsko dejstvo, da je ta poraz celokupnega slovenskega naroda sad nezaslišanega strankarskega egoizma in očitne narodne verolomnosti slovenske klerikalne delegacije v volilnem odseku, ki je za strankarsko hegemonijo na Kranjskem rade volje žrtvovala in prodala narodne pravice obmejnih in v prvi vrsti koroških Slovencev;
  3. priznava, da narodnonaprednim poslancem navzlic vsemu vstrajnemu in poštenemu trudu in dasi so zvesti naročilu stranke, bili pripravljeni obmejnim Slovencem na korist žrtvovati vsak strankarski interes, ni bilo mogoče preprečiti tega sramotnega narodnega izdajstva, to pa tem manj, ker so v to odrekli svojo pomoč v trdovratnem in vsega obžalovanja vrednem preziranju slovanske vzajemnosti in svojih svobodomiselnih načel žal celo mladočeški člani volilnega odseka;
  4. prepušča previdnosti narodnonaprednih državnozborskih poslancev, izrekajoč jim svoje zaupanje, da v znak slovesnega protesta zoper tako gazenje principa enakosti volilne pravice obmejnim Slovencem na kvar in zlasti, ako bi se tudi v tretjem branju ne dosegel niti za koroške Slovence vsaj eden popolnoma siguren mandat, izvajajo iz takega uzakonjenja popolne narodne brezpravnosti izdatnega dela slovenskega naroda, primerne posledice.
Opombe

85. Slovenski narod, leto XXXIX, št. 264, Ljubljana, 17. 11. 1906, Shod zaupnikov narodno-napredne stranke.