Meni

Dok. št. 163
Resolucija o narodnem vprašanju, sprejeta na IV. shodu narodno-radikalnega dijaštva 13.–14. septembra 1912 v Ljubljani288

Z ozirom na naše narodnostno načelo in tozadevne resolucije z naših shodov pozivljama slovensko dijaštvo, da se prične temeljitejše baviti z vprašanji, ki izvirajo iz cilja Združena Slovenija .

Opombe

288. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Praga, leto IX, 1913, št. 7, 8, str. 134.