Meni

Dok. št. 99
Programske usmeritve Edinosti – glasila političnega društva Edinost v Trstu171

Velika važnost tržaškega mesta za Slovane in vzlasti Slovence, neugodne razmere tržaškega slovenskega ljudstva in prebivalcev po okolici neobhodno zahtevajo, da se v Trstu ustanovi slovensk časopis.

Sprevidevši to potrebo, sklenolo je politično društvo Edinost izdajati časnik, ki bode:

  1. popolnem neodvisen imel pred očmi z društvom enake namere;
  2. on bode svobodoljuben, nikakor pa ne svobodnjašk; njegovo svobodoljublje bo sezalo do tiste meje, do katere sega pravica in poštenje;
  3. on bode miroljuben, ne bode budil domačih prepirov, ampak priporočeval bo edinost i slogo; mir zemlji, dobra volja ljudém!
  4. on bode naroden in tedaj bo odločno odbijal sovražne napade na slovensko narodnost, naj dohajajo od kodar koli si bode; potezal se bo za to, da se našemu jeziku dá v šolah, pisarnicah in javnih zavodih tista pravica, katera mu pristuje po ustavnih določbah i naravi;
  5. on bode budil slovensko rodoljubje, učíl, dramil in jačil prosto naše ljudstvo;
  6. z verskimi zadevami se ne bo pečal i le to želí, da vsak ohrani mirno i čisto vest, pa bode njemu i vsem najbolj prav.

Ták je naš program. Bog daj vspeh in srečo blagemu namenu!

Opombe

171. Edinost : glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice, leto I, št. 1, Trst, 8. 1. 1876, Program.