Meni

Dok. št. 155
Resolucija o katoliškem dijaštvu in kulturnih, gospodarskih in političnih vprašanjih, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani273

Slovensko narodno-radikalno dijaštvo zbrano na svojem III. shodu v Ljubljani v dnevih od 16.–20. septembra 1909 274 s svojimi gosti, naprednimi češkimi in jugoslovanskimi dijaki

I.
  1. vidi v organizaciji slovenskega klerikalnega dijaštva del one mednarodne sile, ki uporabljajoč moderna sredstva služi edino-le interesom Rima ter zavira s tem prost razvoj slovenskega naroda;
  2. pozivlja vse slovensko napredno dijaštvo, da s trdno organizacijo in z intenzivnim protiklerikalnim delom paralizira to nevarnost;
  3. priporoča temeljitost študij kulturnih, gospodarskih in političnih ved in delavskega vprašanja.
Opombe

273. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto VI, 1909, št. 6, 7, str. 96.

274. Shod je potekal od 17.–19. 9. 1909.