Meni

Dok. št. 49
Resolucija o uradni rabi slovenskega jezika, sprejeta na občnem zboru Slovenskega društva 4. junija 1891 v Ljubljani69

Slovenskega društva odbor obrne naj se do svojih poverjenikov s pozivom, da mu naznanijo vse take slučaje, ko se kršijo jezikovni ukazi in naj potem skrbi za pota in sredstva, da se tem nedostatkom odpomore.

Opombe

69. Slovenski narod, leto XXIV, št. 125, Ljubljana, 5. 6. 1891, »Slovenskega društva« III. javni društveni shod.