Meni

Dok. št. 26
Resolucija o novem pravilniku stranke, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani32

Glede na slabe skušnje zadnjih časov smatra zbor zaupnikov razmeram časa in demokratičnemu duhu primerno preosnovo strankinega pravilnika in naroča načelstvu, da naj izdela pravilnik po načelu pravičnosti do vseh slojev, za blaginjo ljudstva na katoliškem, narodnem in demokratičnem temelju ter ga predloži prihodnjemu zboru zaupnikov.

Opombe

32. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLV, št. 296, 28. 12. 1917, Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.