Meni

Dok. št. 100
Oklic političnega društva Edinost ob razširitvi dejavnosti na vso Primorsko leta 1878172

Z ozirom na sedanje potrebe je proménilo politično društvo Edinost , ktero je sedaj le za Trst in okolico vstanovljeno bilo, svoja pravila ter rastegnolo svoje delovanje po vsem Primorskem.

Ker je politično društvo za brambo narodnih pravic v prvi vrsti poklicano, da izobraži kmečko ljudstvo in se v vsakej potrebi poteguje za vsakovrstne pravice in potrebe, pozivlja podpisani odbor vse Primorce, Okoličane in Istrane, naj mnogobrojno v društvo pristopijo. Vse čč. gg. duhovne vabimo, naj blagovoljno o tej stroki delajo in začasno poverjeništvo v svojem kraji izvršujejo, dokler ne bode stvar dobro organizirana. Iz malega raste veliko; ko bode društvo imelo mnogo udov, razprostre lažje svoje področje posebno v sosedno Istro. Vedno bodi geslo: V Edinosti je moč, razločka mej posameznimi narodnostmi ni, ker vsi smo Slovani, in ko taki bodemo krepili nad narod sebi in Avstriji v prid ter korakali do cilja.

Opombe

172. Edinost : glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice, leto III, št. 14, Trst, 27. 7. 1878, Poziv.