Meni

Dok. št. 186
Opozorila predstavnika Jugoslovanske demokratske stranke dr. Alberta Kramerja in tajnika Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov za Slovenijo na seji njegovega Osrednjega odbora 23. in 24. novembra 1918 v Zagrebu326

Dr. Kramer izvješćuje o napretku Talijana prema Ljubljani. Oni kane zauzeti čitavu Sloveniju i Štajersku. Talijani javno govore i pišu u svojim listovima, da ne će biti samo jedna, nego više jugoslavenskih država. Karlo Habsburški još se nije prestao nadati, da će dobiti ove zemlje u svoje ruke.

Opombe

326. Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS. Građa o stvaranju jugoslovenske države : (1. I – 20. XII 1918). Tom II (Dragoslav Janković /ur./, Bogdan Krizman /ur./). Beograd : Institut društvenih nauka, 1964, str. 641–642.