Meni

Dok. št. 7
Programska vodila Katoliške narodne stranke, predstavljena ob volitvah v kranjski deželni zbor 21. in 25. novembra 18958

Zvestoba Bogu in domu je od pravekov dičila slovenski rod. Dovolj je imel poguma, da jo je branil proti zunanjim sovražnikom; zato se pa po pravici nadejamo, da jo bo z ravno tako možato značajnostjo branil proti domačim nasprotnikom in njihovim zapeljancem.

Razsodnemu, vernemu Slovencu ni treba dolgo razmišljati, kje je zanj pravo mesto. Javno življenje se snuje pred njegovimi očmi in stranke,ki nastopajo, so po svojih načelih in po svojem delovanju očite vsakomer.

Katoliško-narodna stranka povdarja v svojih načelih, da je živa, dejanjska katoliška vera temelj vsemu zasebnemu in družabnemu življenju, jedina trdna opora nravnemu in gmotnemu zdravju posamnih ljudij, pa tudi družin, občin, dežel, narodov in držav. – Zato spoštuje vsako zakonito oblast in se ustavlja vsakemu napadu proti nji. Zato povdarja, da mora krščanska pravičnost zopet zavladati v zakonodavstvu in upravi in da se mora dati vsakemu svoje. Vzlasti zahteva pravic za priprosto ljudstvo, kmete, obrtnike in delavce. – Za svoje delo rabi in bo rabila samo poštena sredstva. Od mož, ki se pod njenim praporom bojujejo, zahteva pred vsem vestnega izpolnjevanja vseh dolžnostij, ki jih naklada služba v javnih zastopih in neustrašeno, nesebično, požrtvovalno, vestno skrb za javni blagor.

Opombe

8. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XXIII, št. 264, Ljubljana, 16. 11. 1895, Volilcem za dež. zbor kranjski!