Meni

Dok. št. 38
Komunike o hrvaško-slovenski enotnosti, sprejet na posvetu Hrvaške stranke prava in Vseslovenske ljudske stranke 18. in 19. septembra 1912 v Opatiji52

Opatija, 19. septembra . Na povabilo obojnih strankinih vodstev zbrali so se v Opatiji zaupniki Stranke Prava , za vse hrvaške dežele in Vseslovenske Ljudske Stranke k političnemu posvetu.

Posvetovanja so se vršila včeraj in danes (18. in 19. septembra) v dvorani pod kupljo hotela Stefanie.

Navzoči: Iz Hrvatske rector magnificus53 dr. Pazman iz Zagreba, poslanca razpuščenega sabora Cezar Akačič in Stjepan Zagorac , nadalje glavni urednik prof. Segvić ; iz Kranjske poslanci dr. Šusteršič , Povše in Jarc ; iz Dalmacije poslanca don Prodan in dr. Drinković ; iz Koroške dr. Brejc ; iz Istre poslanca dr. Laginja in prof. Spinčič ; iz Štajerske poslanca dr. Korošec in dr. Benkovič ter prof. dr. Hohnjec ; iz Goriške poslanec Fon .

Odposlanci iz Bosne in Hercegovine so bili v zadnjem trenotku zaprečeni vsled obravnav o bosanskih železnicah; njihova opravičba se je vzela na znanje.

Pretresavalo se je temeljito ves politični položaj hrvaško-slovenskega naroda in pa iz tega položaja izvirajoče posledice ter se je doseglo v vseh točkah popolno soglasje.

Konstatiralo se je, da stremite obe stranki tako v narodnopolitičnih, kakor v kulturnih ozirih za enakimi cilji v duhu programa Stranke Prava in sklenilo se je soglasno ustvariti skupno organizacijo s tem, da se ustanovi Hrvaško Slovenski Zvršilni Odbor .

Nadalje se je sklenilo, da se skliče na dan 20. oktobra t. l. v Ljubljano skupščina vseh državnih in deželnih poslancev, ki pripadajo sedaj združenim strankam.

Vršilo se je temeljito posvetovanje o politični taktiki bližnjega časa v različnih javnih zastopih in tudi v tem pogledu se je izkazalo popolno soglasje.

Ukrenilo se je vse potrebno, da se stalni Hrvaško Slovenski Zvršilni Odbor konstituira v teku prihodnjega tedna in prevzame vodstvo poslov.

Opombe

52. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XL, št. 216, Ljubljana, 20. 9. 1912, Hrvaško-slovenska edinost.

53. Rektor univerze.