Meni

Dok. št. 90
Dodatna sklepa k »Tivolski« resoluciji152

Jugoslovanska socialna demokracija izraža mnenje, da s podobno zaključkom zadnjega češkega in nemškega strankinega zbora stopi tudi vodstvo jugoslovanske socialno-demokratične stranke v dotiko s socialno demokracijo ostalih narodov v Avstriji za posvetovanje o reviziji brnskega programa, pri čemer naj ji bodo izhodišče zaključki današnje konference.153

Prva jugoslovanska socialno-demokratična konferenca izraža željo, da se povabijo na posvetovanje o narodnostnem programu avstrijskih socialno-demokratičnih strank tudi soc. dem. stranke Ogrske, Hrvatske, Bosne in Hercegovine v namen, da se izvede skupen narodnostni program za socialno demokracijo cele Avstro-Ogrske.154

Opombe

152. Rdeči prapor, leto XII, št. 128, Ljubljana, 25. 11. 1909, Jugoslovanska socialno-demokratična konferenca.

153. Konferenca je sklep sprejela na pobudo Etbina Kristana.

154. Konferenca je sklep sprejela na pobudo Juraja Demetrovića.