Meni

Dok. št. 170
Resolucija Slovenske kmečke stranke, sprejeta na seji njenega načelstva 3. julija 1918 v Ljubljani297

I.

Slovenska Kmečka Stranka se ponovno izjavlja za deklaracijo od 30. maja,298 obsoja pa vsako kvarjenje pravega smisla majniške deklaracije,299 zlasti pa razlaganje te deklaracije v tem smislu, kakor da bi slovenski narod bil omajan v svoji zvestobi do cesarske hiše in bi imel kak stik z veleizdajsko agitacijo, ki jo širijo uskoki iz nam sovražnih držav. Ta brezvestna agitacija je glavni vzrok, da se vojska od dne do dne podaljšuje. SKS. želi, da se čimprej sklene mir, ki naj vrne domovini njene sinove, da se zopet posvetijo delom miru na svojih domovih. SKS. obsoja vsako hujskanje, ki neti vedno hujše sovraštvo med narodi in državami.

II.

SKS. odobrava nastop deželnega odbora proti veleizdajskemu hujskanju in pozivlja vse občine, da naj ne poslušajo brezvestnega hujskanja slabega časopisja, ki je že doslej prizadejalo slovenskemu narodu največjo škodo, in se naj pridružijo v polnem obsegu s tej prepotrebni resoluciji, ki naj pred svetom zopet reši čast našega ljudstva.

III.

SKS. najodločneje obsoja podle napade slabega časopisja na deželni odbor, ki se je izkazal med vojsko kot edini branitelj našega ljudstva in naših županstev. Hujskanje občin na nepokorščino proti najvišji avtonomni oblasti v deželi je podiranje edinega stebra na katerega se opirajo svoboščine in pravice našega ljudstva, in kdor to dela, zasluži soglasno obsodbo vsega slovenskega naroda. SKS. zato pozivlje vse občine, naj trdno sklenjene z deželnim odborom izvršujejo zvesto svoje težke in odgovornosti polne naloge v interesu našega ljudstva.

IV.

SKS. pozivlje svoje deželne poslance, da ustanove svoj klub, ki naj v slogi z deželnim odborom in z vodstvom SKS. Zastopa gospodarske in politične koristi našega ljudstva.

Opombe

297. Resnica, leto I [i. e. II], št. 29, Ljubljana, 6. 7. 1918, Slovenska Kmečka Stranka.