Meni

Dok. št. 22
Resolucija o Majniški deklaraciji, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani24

Zbor zaupnikov S. L. S. z veseljem odobrava soglasni sklep vodstva stranke dne 18. sept. 1917,25 s katerim se je S. L. S. izjavila za majniško deklaracijo,26 odločno pa zavrača kasnejše tolmačenje bivšega načelnika stranke,27 češ, da je majniška deklaracija naš maksimalen program.

Opombe

24. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLV, št. 296, 28. 12. 1917, Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.

27. Dr. Ivan Šusteršič.