Meni

Dok. št. 18
Vdanostna izjava cesarju Karlu I. Habsburškemu, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani20

Njega Veličanstvu cesarju Karlu Prvemu na Dunaju.

Zbor zaupnikov Slovenske Ljudske Stranke, najmočnejše politične organizacije na Kranjskem, zbran dne 27. decembra v Ljubljani prvikrat, odkar je Vaše Visočanstvo zasedlo slavni habsburški prestol, izraža Vašemu Veličanstvu in prejasni vladarski hiši svojo odkritosrčno udanost in neomajno zvestobo; se iskreno zahvaljuje za prekrasno cesarsko besedo, da hoče Vaše Veličanstvo biti svojim narodom mil vladar in jim dati vsem enake pravice;

s hvaležnostjo pozdravlja, da se je Vaše Veličanstvo na čelo postavilo mirovnemu stremljenju, in upa, da se bo plemenitemu in vztrajnemu prizadevanju Vašega Veličanstva čimpreje posrečilo, konec napraviti strahotam vojne; kot katoliška stranka tudi s hvaležnostjo in zadoščenjem pozdravljamo Vašega Veličanstva iz spoštovanja do prave človeške časti izvirajočo vitežko odločbo zoper dvoboj.

Opombe

20. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLV, št. 296, 28. 12. 1917, Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.