Meni

Dok. št. 80
Resolucija o sodelovanju jugoslovanskih in čeških predstavnikov v dunajskem državnem zboru, sprejeta na shodu zaupnikov Narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru115

Z radostjo pozdravljamo bratsko sodelovanje naše in češke delegacije, zagotavljajoč, da se hoče narod jugoslovanski ramo ob rami z narodom češkim boriti na življenje in smrt za boljšo častno bodočnost.

Opombe

115. Slovenski narod, leto LI, št. 12, Ljubljana, 15. 1. 1918, Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.