Meni

Dok. št. 143
Resolucija o gmotnem stanju slovenskega dijaštva, sprejeta na I. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.–8. septembra 1905 v Trstu259

 1. Slovensko narodno-radikalno dijaštvo, zbrano na svojem prvem shodu v Trstu smatra žalostne gmotne razmere za prevažen del slovenskega socijalnega vprašanja.

  Slovensko posojilništvo je glavni vir, ki naj zagotovi z ustanovitvijo podpornih fondov dijakom večjih podpor.

  Narodno-radikalno dijaštvo ostro graja brezvestnost onih, ki ne vračajo po končanih študijah brezobrestnih posojil, ker oškodujejo s tem podporna društva in kratijo zaupanje v dijaštvo.

  Odklanjamo z zaničevanjem vsako podporo, ki ji je namen vplivati na prepričanje.

  Narodno-radikalno dijaštvo zahteva, da se podpore pravično regulirajo in predlaga ustanovitev osrednjega biroja, kamor naj javijo podporniki svoje podpore in kjer morejo dobiti informacij.

  Glede podpornih društev želimo, da se da v njih odborih slovenskemu dijaštvu posvetovalna pravica, da se zagotovi podpora za celo leto, pod pogojem, da se gmotne razmere podpiranca ne izpremene; smatramo mesečnih 10 K za podporni minimum.

 2. Narodno-radikalno dijaštvo izreka Omladini za nje delovanje na dijaško-socijalnem polju priznanje ter jo pozivlja, da nadaljuje isto posebno z zbiranjem statističnih podatkov, dokler se ne oprimejo tega velevažnega dela poklicani faktorji.
Opombe

259. Iz naroda za narod! : I. shod narodno-radikalnega dijaštva od 5.–8. kimovca 1905 v Trstu. Ljubljana : Omladina, 1905, str. 103–104.