Meni

Dok. št. 31
Glavne točke programa Slovenske kmetske zveze, predstavljene na njenem ustanovnem zboru 21. januarja 1907 v Mariboru37

 1. Razdolženje kmetskih posestev.
 2. Omejitev razkosavanja zemljišč in zabranitev predragih prepodaj od očeta na sina.
 3. Odprava sedanjega zemljiškega davka in upeljava progresivnega dohodninskega davka.
 4. Prepoved uvoza živine iz tujih držav, posebno iz balkanskih, ki so [...] ognjišče vseh kužnih bolezni na vseh vrstah domačih živali.
 5. Uravnava občinskih davkov.
 6. Uravnava cen pridelkov, prepoved uvoza vseh vegetabilnih masti, kakor Kumerol itd.
 7. Podeljevanje državnih podpor za ceste, podržavljenje privatnih železnic. Osnovanje državnih ali deželnih zavarovalnic, zavarovanje živine itd.
 8. Zadružništvo.
 9. Ustanovitev svojega slovenskega kmetijskega društva.
 10. Skrb za to, da prevzame država stroške za ljudske šole, ker so ti za občine preveliki.
 11. Skrb za nadaljevalne in nedeljske šole za odrasle.
 12. Omogočenje potom zadrug, da se tudi mali kmetje lahko udeleže dodavanja (sena, žita in drugih živil) za vojsko.
Opombe

37. Domovina : mesečna priloga »Slovenski Tednik«, leto XVII, št. 10, Celje, 23. 1. 1907, Ustanovni shod »Slovenske kmečke zveze« v Mariboru dne 21. t. m.