Meni

Dok. št. 134
Izjava ljubljanske škofije, Slovenske ljudske stranke na Kranjskem, Narodno napredne stranke na Kranjskem ter slovenske katoliške delavske demokracije v podporo Majniški deklaraciji 15. septembra 1917 (Ljubljanska/Septembrska izjava)233

 1. Podpisani zastopniki Slovencev izjavljamo, da se solidarno pridružujemo državnopravni deklaraciji Jugoslovanskega kluba z dne 30. maja t. l. Po našem živem prepričanju je bodočnost habsburške monarhije mogoča le na načelu resnične svobode narodov, a bodočnost našega naroda le na načelu združenja Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki prebivajo v naši monarhiji. Oboje, svobodo in edinstvo, pa more našemu narodu zagotoviti in ohraniti le samostojna na načelu samoodločbe narodov zgrajena jugoslovanska država pod žezlom habsburške dinastije. Zato zahtevamo, da se čimpreje izvede to jugoslovansko edinstvo in se v tem oziru zaupljivo zanašamo na očetovsko naklonjenost nositelja habsburške krone, ki je v kratki dobi svojega vladanja tolikrat posvedočil svojo pravičnost nasproti svojim narodom.
 2. Prav tako se skupno pridružujemo mirovni želji papeža Benedikta XV. Če države sprejmejo za podlago mirovnih dogovorov misli, začrtane v njegovi noti, tedaj smo prepričani, da se bo skoraj med narode vrnil mir res trajen in blagonosen v srečo narodov in držav. Vojska pa je tudi jasno pokazala, da mora namesto sile stopiti pravica. Ideje o razoroženju, o svobodi morja, o razsodiščih, o pravičnosti nasproti težnjam narodov, so zmožne započeti novo dobo človeštva, ko narodi ne bodo več tekmovali v politiki sovraštva in tehniki oboroževanja, marveč v mirnem delu za pravi kulturni napredek. Obenem hvaležno pozdravljamo resno prizadevanje našega vladarja, ki vse meri na to, da bi se čimpreje končalo to strašno klanje in bi zopet zasijala narodom zlata zarja miru in nove lepše bodočnosti.
  • Dr. Anton Bonaventura Jeglič, l. r.
   knezoškof ljubljanski
  • Prelat Andrej Kalan, l. r.
   stolni kanonik
  • Dr. Josip Gruden, l.r.
   stolni kanonik
  Za slovensko ljudsko stranko:
  • Dr. Ivan Šusteršič, l. r.
   t. č. načelnik stranke
  Za Narodno napredno stranko:
  • Dr. Ivan Tavčar, l. r.
  • Dr. Karel Triller, l. r.
  Za Slov. kat. delavsko demokracijo
  • Mihael Moškerc, l. r.
  • Franc Vidic, l. r.
  • Anton Žnidaršič, l. r.
Opombe

233. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLV, št. 211, Ljubljana, 15. 9. 1917, Izjava.