Meni

Dok. št. 160
Resolucija o agitaciji katoliškega časopisja proti obiskovanju čeških visokih šol, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani283

[Slovensko narodno-radikalno dijaštvo zbrano na svojem III. shodu v Ljubljani v dnevih od 16.–20. septembra 1909284 s svojimi gosti, naprednimi češkimi in jugoslovanskimi dijaki]

VI.

Kar najostreje obsoja način agitacije slovenskega klerikalnega časopisja proti pohajanju čeških visokih šol od strani Slovencev, ker more takšna agitacija le škodovati češko-slovenskemu zbliževanju ter sploh slovanski vzajemnosti; osobito pa smatra to zadevna sredstva, ki se jih poslužuje klerikalni dijaški list Zora kot za slovenskega dijaka neprimerna. Poziva ponovno slovensko dijaštvo, naj pohaja slovanske univerze, zlasti češko univerzo v Pragi, ker ima v taki koncentraciji jamstvo za skorajšnjo realizacijo slovenske vseučiliške zahteve.

Opombe

283. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto VI, 1909, št. 6, 7, str. 98.

284. Shod je potekal od 17.–19. 9. 1909.